LESERINNLEGG:

Rimeligere bo-løsninger for våre ungdommer

I Norge eier de fleste sin egen bolig. Eierandelen er høyere enn i våre naboland og den nasjonale strategien for sosial boligpolitikk nedfeller prinsippet om at alle skal ha tilgang til å kjøpe sitt eget hjem. Det er en målsetting om at flere skal kunne eie sin egen bolig, men at det skal være trygge alternativer innen leiemarkedet.

Vi ser at flere, særlig ungdommer, syns det er krevende å komme seg inn på boligmarkedet. Boliger skal i hovedsak være et privat anliggende, men vi mener kommunen må ta et større ansvar for at også ungdommer kommer seg inn på markedet.

Vi ønsker derfor å se på løsninger for å hjelpe ungdommer inn på boligmarkedet. Egenkapitalkravet gjelder i Rindal, på lik linje som i Oslo. Kommunen må se på andre løsninger, i tillegg til for eksempel startlån, og vi vil blant annet se på et prosjekt i Heim kommunen hvor de nå legger til rette for at unge får kjøpe egen bolig til rundt 1,6 millioner uten egenkapital. Et slikt prosjekt vil bidra til at ungdom i større grad blir boende i bygda, eller kommer tilbake til bygda, og som vil bidra til både arbeidskraft og økt folketall.

Rindal Arbeiderparti

Inge Skjølsvold

Vegard Karlstrøm

Stian Grytbakk

Edvard Bolme Fjerstad

Powered by Labrador CMS