LESERINNLEGG:

Helse og omsorg i Rindal

Publisert Sist oppdatert

Forrige mandag besøkte vi ledelsen på helsetunet sammen med fylkespolitiker Hanne Moe Bjørnbet Vi er, i likhet med Hanne, ydmyke over jobben de ansatte har stått i de siste årene. Det har vært noen tøffe runder økonomisk, omorganisering, TØRN prosjekt, innføring av Helseplattformen, opprettelse av HDO boliger og innføring av velferdsteknologi. Vi har forståelse for at alt dette sliter, både på ansatte og ledelse.

Vi har hele tiden håpet på nytt helsehus! Vi var tidlig bekymret over kostnadene, og foreslo derfor i juni 2021 å gå for gjenbruk av eksisterende bygningsmasse i tillegg til et påbygg. Dette ble vi nedstemt på, men et enstemmig kommunestyret gikk i oktober 2022 for utsette prosessen med nytt helsehus og isteden se på gjenbruk av eksisterende boligmasse. Vi tror dette var fornuftig, for å få oversikt over økonomien!

Vi tror vi fremover vil få bruk for flere HDO-boliger, samtidig som vi er bekymret for at vi har for få korttidsplasser. Vi ønsker en ny grundig gjennomgang av prosjektet. Det blir sagt at vi både får flere eldre og flere demente, da er det viktig vi kommer i forkant. Derfor var det viktig for oss å legge inn midler i langtidsbudsjettet i budsjettbehandlingen nå før jul. Vi er samtidig bekymret for at vi i fremtiden får for lite hender, vi må ha nok kompetanse og vi ønsker å være en arbeidsgiver som tilbyr faste hele stillinger. Eldre i Rindal skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger - når de trenger den.

Line Flåtten
Camilla Hyttebakk
Heidi Iren Steinshamn
Tove Flåtten
Ingeborg Haugan

Powered by Labrador CMS