LESERINNLEGG:

Arnodd Håpnes
Arnodd Håpnes

Naturvern­forbundet ønsker mer bærekraftig naturbruk!

Publisert

Kjersti Kinderås fra Woodworks! Cluster og Ole H. Bakke fra Skognæringa kyst har et kraftig angrep på undertegnede og Naturvernforbundet. De mener vi «lever i en drømmeverden». Utgangspunktet er vår kronikk om skogens rolle i klima- og naturkrisen.

Vi foreslo å bruke skogen mest mulig kunnskapsbasert for både å bidra til å løse klimakrisen samtidig som skogens biologiske mangfold bevares og forsterkes. Mot dette fører de ingen faglige motargumenter.

I stedet spør de «tror han ikke på menneskeskapte klimaendringer…». Videre undres de over om jeg ikke «ser at fossile ressurser må erstattes» og spør om jeg «går i klær», siden jeg tilsynelatende ikke er har en «strategi for å skaffe samfunnet nødvendige ressurser.»

Heldigvis tar de veldig feil. Det er underlig at ikke skognæringens representanter har fått med seg vår politikk og hva Naturvernforbundet står for etter vår nesten 110 år lange deltakelse i norsk natur- og miljøverndebatt.

Gå inn på www.naturvernforbundet.no og se alt vi gjør på naturvern, energi, klima, miljø i hverdagen, samferdsel, forurensing og internasjonalt naturvern. Naturvernforbundet har mye og bred politikk på å redusere menneskets økologiske fotavtrykk på jorda og i Norge. Vi har i årevis kjempet for å redusere forbruk av både naturressurser, energi og materialer. Vi ønsker energieffektivisering og sparing framfor mer naturødeleggelse. Vi jobber for at Norge skal avslutte all ny leting etter olje og gass. Og at klimagassutslippene må ned. Vi er tydelige på at klimakrisen og naturkrisen må løses sammen. Klimaløsninger må ikke føre til økt forbruk og mer ødeleggelse av natur. Og for mer økologisk- kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser, både på havet og på land. Fordi mange næringer fremdeles driver uten å ta tilstrekkelige naturhensyn, herunder skogbruket, slik vi dokumenterte i kronikken.

Det er overraskende at skognæringens representanter ikke er kjent med dette og angriper oss så voldsomt på helt feil premisser.

Vi påpeker det mange forskere sier, at en del av dagens skogbruksmetoder er dårlige både for klima og naturmangfold. Vårt poeng er at dette bidrar til økte klimagassutslipp og økt press på biologisk mangfold i skog i mange tiår framover. Dagens skogbruk og økt hogst bidrar til å motvirke Parisavtalen og øker presset på skognaturen.

Hvorfor forsøker skognæringen å late som om Naturvernforbundet ønsker å stanse hogst og skogbruk? Dere vet veldig godt at det ikke er riktig, så hvorfor påstå slikt framfor å ta en seriøs fagbasert og redelig diskusjon?

Og ærlig talt: Det blir for dumt å insinuere at jeg og Naturvernforbundet er klimafornektere! Det er helt feil å framstille det som om Naturvernforbundet ikke er opptatt av ressursspørsmål. Og det er useriøst å forsøke å personifisere framfor å debattere med organisasjonen jeg representerer. Dette er med respekt å melde en debattform som jeg og Naturvernforbundet ikke ønsker å delta vider i.

Arnodd Håpnes, biolog, Naturvernforbundet

Powered by Labrador CMS