LESERINNLEGG:

Portrettfoto av Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Møre og Romsdal (2020)
Jenny Klinge

Matberedskap er livsforsikring

Publisert

Hos forsikringsselskapa får vi kjøpt livsforsikring. Det er ei forsikring som like gjerne kunne hatt namnet «dødsforsikring». Den trer i kraft når vi dør og gjeld for andre enn den som betaler for forsikringa.

Matberedskap derimot, det er ei livsforsikring i ordets rette forstand. Ved å bruke pengar på å oppretthalde og styrke nasjonal matproduksjon, skal vi sikre oss mat og overlevelse i tider der importen bremsar eller stoppar opp.

Det har naturleg nok bygd seg opp ein frustrasjonen i landbruket, fordi store delar av samfunnet har mangla forståelse for kor viktig dette er. Næringa har utan tvil vore politisk og økonomisk forsømt i årevis. Koronakrisa og krigen i Ukraina har nok samtidig ført til at fleire forstår verdien av beredskap betre, også når det gjeld vårt daglege behov for mat.

Tidlegare har Senterpartiet hatt små moglegheiter til å vinne fram med viktige delar av landbrukspolitikken vår, men i denne stortingsperioden sit vi med ein såpass kraftig neve på rattet at det betyr noko for norsk landbruk.

Fordi vi klarte å mobilisere mange veljarar på at vi tala tydeleg om temaet beredskap og matberedskap ved førre stortingsval, har vi fått til anstendige jordbruksoppgjer. Vi har i vinter også lagt fram ei viktig stortingsmelding som kan bety mykje. Den inneheld ei opptrappingsplan for inntektene i jordbruket og ambisiøse mål for å auke norsk sjølvforsyning.

Dersom den sittande og komande regjeringar følgjer opp dette, vil det vera svært mykje verdt for næringa og for norsk matproduksjon. Målet er at bøndene skal få inntektsmoglegheiter som gjer dei jamstilte med andre grupper i samfunnet innan 2027.

Årets jordbruksoppgjer skal ikkje eg kommentere no, fordi forhandlingane pågår i skrivande stund. Dette oppgjeret må likevel opplagt utgjera eit viktig steg på vegen til ein landbruksøkonomi som tener målet om betre matberedskap.

Eg er glad i den norske bonden. Eg vaks sjølv opp med ein far som var bonde og veit kor mykje omsorg og varme bøndene kan ha for husdyra sine midt oppi alle moglege oppgåver som også ventar. Eg veit at vi må gjera kvardagen leveleg for bonden viss vi som nasjon skal kunne overleva kriser.

Eg håpar mange i landbruket ser at den nemnte stortingsmeldinga inneber store moglegheiter for det etterlengta løftet dei treng og fortener no. Eit løft som vil gagne alle nordmenn - fordi matberedskap er ei grunnleggande viktig livsforsikring.

Jenny Klinge
Stortingsrepresentant, Senterpartiet
Næringskomiteen

 

Powered by Labrador CMS