Laksefiske i Surna

Håvard Nordahl med hunnlaks på 14. 4 kg.

Dro i land sesongens nest største laks

Publisert

I går ble det kjempefangst på Håvard Nordahl på sone Tellesbø/Ranes i Surna.

Her dro han i land sesongens nest største laks så langt, en hunnlaks på 14.4 kg. Denne tok han på mark, og laksen hadde ikke lus.

På Facebook skriver fiskesonen følgende: For Håvard Nordahl gikk drømmen om storlaksen i oppfyllelse i kveld.14,4 kg. Vi bøyer oss og gratulerer.

Tas mye laks

Mye nedbør og fremdeles uregulerte sideelver har ført til at elva har vært stor de siste ukene. Som resultat av dette kan vi se at det blir tatt mye laks langt oppe i vassdraget, da laksen har enklere for å komme seg hit under disse fine forholdene.

I tillegg til stor laks har det også de siste dagene blitt tatt mye smålaks, som vanligvis bruker å komme opp elva rundt denne tiden av sesongen.

Så langt i sesongen er det nå blitt fisket 660 laks til sammen av både fangst og c/r.

Les mer og følg med fangsten på Laksebørsen.

Powered by Labrador CMS