Nyskapende laksesatsing i Toåa kan gi både lokale og nasjonale ringvirkninger:

Vegard Heggem, Norske Lakseelver, og Asbjørn Karlsen, leder i Todalen elveeigarlag.
Vegard Heggem, Norske Lakseelver, og Asbjørn Karlsen, leder i Todalen elveeigarlag.

– Det kan høres litt pompøst ut å bruke ord som «unikt» og «nyskapende», men i dette tilfellet er det faktisk riktig

Prøveordninga Todalen Elveeigarlag nå setter i gang i Toåa skaper stor interesse hos både Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). – Jeg tror mange øyne blir rettet mot Todalen de neste to årene, sier Vegard Heggem i Norske Lakseelver.

Publisert Sist oppdatert

Sammen med Norske Lakseelver, Todalshytta og Elveguiden, setter Todalen Elveeigarlag nå i gang et toårig prøveprosjekt, som omhandler laksefisket og -forvaltninga i Toåa.

I 2021 og 2022 inngår over 85 prosent av elvestrekningen i elva i et omfattende vald-samarbeid. På et digitalt pressetreff med Trollheimsporten og Todalen.no forteller Vegard Heggem, som har utarbeidet prosjektskissen, at prosjektet har fire hovedmål:

  • Organisere bedre fiskeopplevelser for ulike grupper av laksefiskere
  • Oppnå økt avkastning for rettighetshavere
  • Skape grunnlag for lokaløkonomiske ringvirkninger av laksefisketurisme
  • Styrke grunnlaget for en god lokal forvaltning av fiskebestandene

Det store stikkordet for prøveprosjektet er «samarbeid», forteller Heggem. Det går både på samarbeidet mellom rettighetshaverne i Toåa, men også på samarbeidet mellom aktørene som nå satser stort på prosjektet.

Gladsak med dystert bakteppe

Den tidligere fotballproffen Heggem, som både er laksefisker og elveeier selv, omtaler valdssamarbeidet i Toåa som en gladsak, med et litt dystert bakteppe.

– Det å være laksefisker og elveeier er først og fremst stas og artig, men de siste årene har det blitt mer alvorlig. Som fisker har man fått langt flere regler å forholde seg til, på grunn av mindre laks. Som eier har man fått mer ansvar knyttet til at dette er en ressurs, som er i nedgang, som vi må beskytte, sier han.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning publiserer det Heggem beskriver som en «karakterbok», der de klassifiserer laksebestanden i Norge. Toåa kommer der ut med «Svært dårlig», som er den dårligste karakteren man kan få.

– Den viktigste grunnen til det er at det er påvist stor innblanding fra oppdrettsgener, sier Heggem, som samtidig understreker at dette ikke er ensbetydende med krise.

– Så seint som i fjor var det et godt år i Toåa, med gode fangster, så man står ikke ved kanten av stupet. Men det blinker med lampa, så man må være fornuftige når det gjelder hvordan man forvalter bestanden framover.

Han slår fast at laksenedgangen er et nasjonalt problem.

– Det som skjer når det blir mindre laks er at engasjementet går ned og interessen daler, og da kommer man inn i en dårlig spiral. Det myndighetene gjør når det er lite laks er å innskrenke fiskesesongen. Da går inntektene ned, og det blir mindre fisketurisme. Man skal være på vakt når man har en slik utvikling, sier Heggem, og viser til at fiskesesongen i Toåa fram til 2009 var på 78 fiskedøgn. I 2021 blir den på 62.

Frank Hauggrim hadde god grunn til å smile etter å ha dratt på land denne laksen i Toåa. De to neste årene gjennomføres et nyskapende prøveprosjekt i elva.
Frank Hauggrim hadde god grunn til å smile etter å ha dratt på land denne laksen i Toåa. De to neste årene gjennomføres et nyskapende prøveprosjekt i elva.

Begrenser antall stenger

Nettopp derfor mener Heggem at prosjektet i Toåa er veldig oppløftende.

– Med dette bakteppet er det veldig god timing for å starte et prosjekt med disse hovedmålene, sier han, og legger til:

– Prosjektet vil gi ringvirkninger for lokaløkonomien, og effektene av det styrker grunnlaget for en god, lokal forvaltning. Det er tidkrevende, men fundamentet er bedre når det er god økonomi og et sterkere engasjement rundt fisken.

Og hva er det så som er nytt i dette prosjektet, som partene har jobbet med siden Todalen Elveeigarlag tok kontakt med Norske Lakseelver i november?

I tillegg til et mer utstrakt vald-samarbeid enn tidligere, innføres det en begrensning i antall stenger. I 2021 og 2022 kan maks 20 stenger fiske samtidig på de fire sonene fra sjøen til Storfossen. Sone 1 starter rett oppstrøms Gunnøystrømmen, sone 2 ved Øyabrua og sone 3 ved hengebrua.

– På denne måten begrenser man trykket, og det er spesielt nyttig informasjon for tilreisende, sier Heggem.

Av de 20 stengene har Todalshytta forhåndskjøpt åtte, mens Elveguiden.no skal formidle de resterende 12. Det er gjort grep for å sikre at alle segmenter av laksefiskere er tatt hensyn til.

  • Åtte stenger selges som døgnkort, som hvem som helst kan booke for kr. 400,-.
  • To er reservert for rettighetshavere.
  • To er reservert for folk bosatt i Todalen, og disse selges til 50 prosent rabatt.
  • Barn under 16 år kan fiske gratis på korteiers kort (stangdeling). Dette gjelder alle stengene reservert via Elveguiden.
  • Handicappede skal til enhver tid ha mulighet til å benytte den tilrettelagte fiskeplassen ved «Båthølen».

– Man ser her at det er en helhetlig tankegang, der man prøver å gi tilgang til alle typer fiskere, samtidig som man begrenser fisketrykket. Da risikerer man ikke at elva blir overbefolket til tider, og ved å ha god struktur og styring, bidrar man også positivt til den biologiske forvaltninga, sier Heggem fra Norske Lakseelver.

– Unikt i nasjonal målestokk

En viktig og nyskapende del av prosjektet er også at det innføres et rotasjonssystem.

– De fire gruppene som fisker i de ulike sonene, roterer gjennom elva, med sekstimersintervall. I løpet av et døgn har da alle stengene og fiskerne vært innom hele elva. Det er ganske unikt, for man har fått mulighet til å fiske på sju-åtte kilometer elv, sier Heggem, og legger til:

– Variasjon er en av tingene flest fiskere etterspør, og her har man muligheten til å være innom et 30-talls fiskeplasser i løpet av ett døgn.

Han tror at denne måten å gjøre ting på vil bidra til at man når målene man har satt for Toåa, med bedre fiskeopplevelser og økte inntekter, samtidig som man legger grunnlaget for en god lokal forvaltning.

– Det som skjer i Toåa nå er unikt i nasjonal målestokk. Det er ofte ikke så enkelt å få til samarbeid mellom frivillige rettighetshavere, og det er langt imellom slike initiativ – i hvert fall av så stort omfang, sier Heggem, og legger til:

– Det å balansere det kommersielle med folkefisket i denne skalaen, er så vidt meg bekjent ikke gjort i Norge tidligere. Norske Lakseelver synes dette er kjempespennende, og jeg tror prosjektet kan bli til inspirasjon for mange elver framover.

Viktig for Todalshytta

Heggem forteller til Trollheimsporten at han gleder seg veldig til å komme i gang og gå videre med prosjektet, og han får raskt støtte fra Arve Evensen, som driver Todalshytta.

Evensen forteller at dette får store, positive konsekvenser for både driften av Todalshytta og lokale arbeidsplasser.

– Det som skjer nå er at vi får en bedre turistopplevelse for de som fisker, en opplevelse som både er variert og godt tilrettelagt. For Todalshytta er det veldig viktig å kunne være med på å dra lasset, både med tanke på forvaltninga og det å skape lokale arbeidsplasser, sier han, og fortsetter:

– Nå kan en laksefisker fra utlandet komme hit og fiske uten motfiske, og uten mange som står på en sone og klynger seg sammen. Det blir et variert fiske over hele elva, og jeg tror dette vil skape noe vi ser ringvirkninger av i mange år framover. Forhåpentligvis vil også andre elver kunne bruke denne modellen, som jeg synes er veldig fin.

Arve Evensen er storfornøyd med prosjektet som nå er på plass.

– Pila peker bare én vei. Konsekvensen for Todalshytta er for det første at vi klarer å få til en omsetning det går an å leve av, og for det andre at vi vil måtte ansette folk, fordi vi må ha flere stasjoner i elva, sier han, og forteller at nysatsingen gir nye muligheter:

Vegard Heggem (t.v.) og Arve Evensen.
Vegard Heggem (t.v.) og Arve Evensen.

– Vi har guiding, tilrettelegging og kursing, og det er så mye vi kan spinne på her nå, fordi det blir forutsigbart for oss. Vi får muligheten til å planlegge sesongen på en helt annen måte enn tidligere. Nå har vi et et eksakt antall fiskekort som skal selges, og det er unikt. Forutsigbarhet er alfa og omega, sier han.

Roser Todalen Elveeigarlag

Helge Dahl i Elveguiden.no synes det er kjempespennende å være en del av det nye prosjektet.

– Én ting er utvikling av turismen, men det aller viktigste er modellen, som legges til rette for forvaltninga. Her kan elveeierlaget se hva de maksimalt kommer til å høste, med kvoter og lignende, og det er ganske nytt, selv i nasjonal målestokk. Det er utrolig interessant å være med på, sier han, og legger til:

– Den ordinære laksefiskeren i dag er opptatt av hva man får for det man betaler. Tidligere har det vært et stort skille mellom de som hadde råd til å leie seg noe, og det som var på fritt åpne vald. I Toåa får nå meningmann vite hvordan det er å komme til en uberørt elv uten å stå i kø, og det til en god pris.

Dahl roser Todalen Elveeigarlag.

– De fortjener absolutt ros. Hvis de lykkes med dette – og det har jeg tro på at de gjør – har de lyktes med å regulere trykket i elva, uten å ekskludere noen samfunnssjikt eller segmenter av fiskere. Så det er helt unikt det som foregår i Toåa nå, og det blir artig å følge med prosjektet videre, sier han.

– Vi går spennende tider i møte

Leder Asbjørn Karlsen i Todalen Elveeigarlag forteller at prosessen startet med en forespørsel fra Arve Evensen og Todalshytta, som ønsket å disponere en del fiskekort.

– Da den forespørselen kom, gjaldt det for oss å kaste oss rundt, selv om det ikke er så lett, i disse koronatider, sier han.

Etter et medlemsmøte tok de kontakt med Norske Lakseelver og Vegard Heggem, som Karlsen omtaler som «svært behjelpelig».

– Vi er svært glade for hjelpa vi har fått, og det har vært en del jobb med dette de siste par månedene. Nå har vi fått til et opplegg vi tror alle skal være fornøyde med: vi tar vare på sportsfiskerne, rettighetshaverne og de lokale, sier han, og fortsetter:

– Nå går vi spennende tider i møte, og vi gleder oss til å samarbeide tett med Norske Lakseelver, Todalshytta og Elveguiden.no. Det er ikke alle forunt å ha så mange eksperter med på laget, som vi har akkurat nå. Vi er overbeviste om at dette er til det beste for elva og lokalsamfunnet, og tror at dette vil øke fiskegleden.

Karlsen får støtte av Vegard Heggem.

– Det er noe som heter «beste praksis», og jeg tror dette kan bli en modell, som kan danne beste praksis for forvaltning rundt fiskeutleie. Det kan høres litt pompøst ut å bruke ord som «unikt» og «nyskapende», men i dette tilfellet er det faktisk riktig. Jeg tror mange øyne blir rettet mot Todalen i de neste to årene.

Heggem forteller om stor interesse for prosjektet.

– Det finnes ingen tilsvarende opplegg for en hel elv, der man samarbeider som her, og identifiserer grupper og fordeler kapasitet så konkret. Det er veldig spesielt, og mange har allerede begynt å følge nøye med på prosjektet, sier han, og fortsetter:

– Både NINA og NMBU har vært i konktakt med meg allerede, og det kan fort bli aktuelt for masterstudenter å gjøre undersøkelser og forske på effektene av prosjektet – nettopp fordi det er nybrottsarbeid.

Salget av fiskekort for fiske i Toåa skal etter planen starte 15. april.

Powered by Labrador CMS