Revisjon av kyrkjegards­vedtektene i Surnadal kommune

Våpenskjoldet til Den norske kirke i rødt, gult og hvitt

Høyring - nye gravplass­vedtekter i Surnadal

Det er behov for å endra gravplassvedtektene i Surnadal kommune. Surnadal kyrkjelege fellesråd har utarbeidd forslag til nye vedtekter som no blir lagde ut på høyring, jf. forvaltningslova § 37. Høyringstekst og dokument finn du på våre nettsider: https://www.surnadal.kyrkja.no/

Høyringsfristen blir sett til 01.11.23.

Svar på høyringa kan sendast til post@surnadal.kyrkja.no eller pr. post: Surnadal kyrkjelege fellesråd, Postboks 19, 6656 Surnadal

For Surnadal kyrkjelege fellesråd
Lene Wilhelmsen
Konstituert kyrkjeverje

Powered by Labrador CMS