ANNONSE FRÅ ÅSSKARD SOKNERÅD:

Soknerådsleiar Eva Jorid Svendsen (t.v.) og klokkar Randi Vetleseter Bøe inviterer til gudsteneste på Grendaplassen på Bele.
Soknerådsleiar Eva Jorid Svendsen (t.v.) og klokkar Randi Vetleseter Bøe inviterer til gudsteneste på Grendaplassen på Bele.

Utegudsteneste i Åsskard

Grendaplassen på Bele er arena for søndagens gudsteneste i Åsskard.

Seniorprest Cathrine Grutle forrettar. Ronny Kjøsen sørgjer for det musikalske, og Randi Vetleseter Bøe gjer klokkarteneste. Takkofferet går til kyrkjelydsarbeidet i Åsskard.

Soknerådet er ansvarleg for tilrettelegginga i det flotte uteanlegget som grendafolket bygde på dugnad for eit par tiår sidan.

Gudstenesta startar kl. 12 – ein time seinare enn vanleg. Skilt ved hovudvegen mellom Sjøheim og Belamyrane viser til Grendaplassen.