ANNONSE:

Forslagsfristen til Sigurd Røens idrettspris 2021 utsettes til 23. juni.
Forslagsfristen til Sigurd Røens idrettspris 2021 utsettes til 23. juni.

Utsatt forslagsfrist til Sigurd Røens idrettspris 2021

Forslagsfristen til Sigurd Røens idrettspris er utsatt. Komiteen for Sigurd Røens idrettspris ønsker forslag på kandidater til årets tildeling!

Idrettsprisen ble opprettet etter gjenværende midler etter arbeidet med statuen av Sigurd Røen, og utdeles annethvert år til personer, grupper eller lag som har gjort eller gjør en ekstra innsats for å fremme idrettslivet i Rindal. Prisen bør fortrinnsvis gå til utøvere som bemerker seg innen sin idrettsgren eller personer/grupper som aktivt arbeider for å heve det idrettslige nivået i sin aktivitet.

Statutter for idrettsprisen finner du her. (PDF, 34 kB)

Oversikt over tidligere mottagere finner du her. (PDF, 56 kB)

Begrunnede forslag til kandidater kan sendes til:

Rindal kommune v/kulturkontoret, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal eller på e-post til [email protected]

Ny forslagsfrist: 23. juni 2021