Bygdevekst, Tid til å leve, Rindal inn i framtida

En dame i svart kjole står foran en skjerm, Snakker fremover
Sigrid Fivelstad leder møtet og deler gjerne fra egne erfaringer med ulike prosjekt i Hordaland.

Sentrumsutvikling og aktivitet i Rindal

Trivsel og aktivitet i Rindal sentrum var overskriften da ulike aktører i Rindal var invitert til Pecha Kucha night og sentrumsutvikling på Rindal skimuseum.

Publisert Sist oppdatert

Rindal kommune inviterte til et arrangement hvor både lokalt næringsliv, kommunen og lag og foreninger fikk mulighet til å presentere sin bedrift/produkt/aktivitet. Ca 35 personer var oppmøtt. Det var mer enn Sigrid Fivelstad, som var kveldens vert, hadde trodd.

Sigrid hadde i forkant utfordret aktører til å si noe i begynnelsen av møtet. Hun har ikke gitt noen føringer til innholdet, men til metode. Hver deltaker får hver vise 20 bilder og får 20 sekunder på å snakke om hvert bilde, også kalt 20x20 presentasjon. Dette er Pecha Kucha Night. Denne bildekavalkaden ble presentert etter at plan- og utviklingssjef i kommunen, Sivert Dombu, hadde åpnet kvelden. «Det ble bedt bredt og det er kommet bredt», sa han.

En mann i hvit genser, står med en huskelappe i hånde. Deler av skjerm vises i bakgrunnen og viset et bilde av en skole
Prosjektleder Håkon Fredriksen presenterer noe av det vi allerede har i Rindal sentrum.

Rindal kommune har i de siste årene deltatt i flere prosjekter som handler om utvikling av bygda og omdømmebygging. Vi har prosjektet Tid til å leve, Rindal inn i framtida, og nå sist Bygdevekstavtalen. Dombu forsikret oss om at alt henger sammen med alt, og at utvikling av sentrumsområdet, som var tema for kvelden, også er en del av prosjektene som allerede er pågående. 

Til kvelden var spesielt ungdommer invitert, og de var godt representert, både fra Elevrådet og Ungdomsrådet. 

I Bygdevekstprosjektet har kommunen fått bevilget penger fra Staten for å være med som en av få pilotkommuner for å øke attraktiviteten av å bo utenom en by. Rindals nærmeste samarbeidsparter er da, naturlig nok, Holtålen kommune. Håkon Fredriksen er prosjektleder, og han fortalte om bygda og om prosjektet. Han har fått med seg Sigrid Fivelstad, som skal ha ansvaret for å utvikle et enda mer attraktivt sentrum i Rindal.

Lita bygd med store muligheter

En dame i rød kjole og mørkt hår står foran en skjerm med ulike bilder. Ett med seg selv i blå kjole utenfor en dør, en med to katter, en med en barnehånd, og et bilder hvor sykepleiere viser frem et bilde
Inga Dalsegg presenter egen bedrift, Dalalåven

Rindal er ei lita bygd med mye innhold. Det gjenspeilet mye av det som ble sagt denne kvelden, og ikke minst hvem som hadde møtt opp fra ulike lag og foreninger. Flere har ulike roller i samfunnet vårt, både yrkesmessig og gjennom frivillige arbeid. 

Inga Dalsegg presenterte Dalalåven, sin historie og sine produkter. Hun fortalte at hun har hatt utstillinger rundt om i verden, holdt ulike kurs, arrangert utstillinger, marked, har hatt regien på reklamefilmer, vunnet priser og mye annet. Dette er en allsidig dame, som fikk sagt veldig mye på den tilmålte tiden. Inga er populær over hele landet, med blant annet kurs i gresskjærskjæring. Hun forteller at i 2023 holdt hun kurs i 12 byer på 14 dager.

Bodil Børset er daglig leder på Rindal Skimuseum. Hun brukte sin tid til å fortelle om Treskifestivalen som ble arrangert i februar. Hun viste frem bilder av sambygdninger som hadde funnet gleden av å ta i bruk gamle treski. Hun fortalte også at hun nylig har hatt besøk av et par fra USA, som «kom til Rindal for å lukte på treski». Hun mener treski er for «å sjå på, kjenne på, gå på og lukte på.» 

Rindal skimuseum har det siste året vært en stor bidragsyter til aktivitet i sentrum, med sin beliggenhet midt i smørøyet. Og denne gjengen har lagt flere planer fremover.

"Vi har byttet ut Lene prest med Troll"

Åse Børset fortalte om visjonen til iTrollheimen. Hun startet med å fortelle at de har tilholdssted både i Helgetunmarka og på det gamle kommunehuset i sentrum. «Vi har byttet ut Lene prest med troll,» fortalte Åse. Bedriften har en visjon om at vi som besøker deres trollverden skal kunne komme nærmere naturen igjen. De ønsker å stimulerer til økt bolyst i distriktet, og de liker å bruke det lokale næringslivet til sin utvikling. «Vi blir glad hver gang vi finner en løsning i det lokale næringsliv,» sier Åse, «og det er ikke så enkelt å oppfylle øskene til denne kreative gjengen. Vi har vanskelig for å tro at følgende bestillinger er hverdagskost: «Kan di bøgg et skjorareir ått åss?» «kan du lag et trapp ått et skjorarreir, tru du?» Det viser seg at det kan bedrifter i Rindal få til.

iTrollheimen har laget verdens første forskningsstasjon for troll. Mandag 8. april reiser Børset til Trondheim for å ta i mot internasjonale turoperatører, som skal se hva de kan få til i samarbeid med iTrollheimen.

Stedsutvikling

7 personer rundt et bord. 5 damer og 2 menn
Gruppene rundt bordet er i dyp konsentrasjon og kommer frem med mange gode ideer

I programmet sto det: «Stedsutvikling handler om tilrettelegging og fysisk utforming av lokalsamfunnet. I dette arbeidet er kvalitet, nærhet og tilgjengelighet viktig. Kommunen må involvere næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere for å få til gode prosesser.» Dette var grunnlaget for gruppearbeid og idemyldring. 

Oppgaven til gruppene var å finne forslag som kan bidra til utvikling og forskjønning av sentrumsområdet og aktiviteter vi kan ha, samt tanker og ideer om hvem som kan bidra for at de ulike tiltak skal gjennomføres. Her fremkom mange ideer både på aktiviteter og forskjønning av sentrum, og diskusjonen rundt alle bord var intens. Det var tydelig at de som hadde møtt opp er engasjert i bygda vår. Ideene ble notert av Fivelstad for videre arbeid.

«Pimp opp han Sigurd Røen»

Boliger for voksne som er i slutten av livet, med fellesområde, boliger for tilflyttende og nyetablerte.

Nye arrangement som vintermarked ute og inne, musikkfestival, opera, kunstisbane, marked på museet i samarbeid med skolen, trolljakt i sentrum, streetfoodfestival, freesbegolf, golf, skiutleie, sykkelutleie og akebakke, for å nevne noen. 

For å gjøre livet lettere for elbilturister, var det ønskelig med lekeplass ved elbilladerne. Det kom forslag om større bobilparkering i umiddelbar nærhet av Igltjønna, frivillighetens hus, ambulerende kontorlokaler som folk kunne komme innom å låne ved behov. 

Trollheimsporten vil spesielt trekke fram noen av ideene fra ungdommene som var med; de ønsker seg mer bord og benker i sentrum, at torget blir ryddet for snø på vinteren slik at dette kan være et område å oppholde seg på, «Pimp opp han Sigurd Røen" med belysning og sentrum med blomster. Av enkelte grupper ble det i tillegg foreslått bilfri områder, samt bru mellom Igltjønna og museet.

Tema som i liten grad ble berørt var hvem som skal ta gjennomføre tiltakene.

7 personer rundt ett bord 5 menn og 2 kvinner
Ønsker seg akebakke som ikke er for lang, da det er "drygt å gå".

Hjemkommen billedkunstner

Sigrid Fivelstad er utdannet billedkunstner, oppvokst i Rindal, men hun har ikke bodd her på 19 år. Hun forteller til Trollheimsporten at det har skjedd nye i bygda på denne tiden, og mye er forandret. Hun ser seg rundt og sier: « jeg vet ikke hvor alle disse hører til, men det blir spennende å se hvilke ideer de har.» 

Sigrid ble introdusert av Dombu på følgende måte: «Sigrid er god til å skaffe penger, så det er lurt å bli kjent med henne». Han tilføyde at kommunen har midler de skal bidra med i tillegg. Sigrid benyttet anledningen til å presentere seg selv, prosjekt hun har jobbet med tidligere, samt at hun fortalte om ulike tilskuddsordninger. Hun tilbyr bistand til å utforme søknader for de som ønsker dette. Fivelstad var fornøyd med kvelden og synes hun har fått mange gode ideer som hun skal se nærmere på. 

Powered by Labrador CMS