Flere pensjonister rundt et kaffebord.
Kaffe og hausttakkefest sist onsdag. Sitjande rundt bordet frå venstre Arne, Ragna, Torbjørg, Knut og Per. Dei som står, er Elsa Telstad Bøe, Kristin Skrøvset Mogstad og Sverre Hatle.

Kaffestund og gode tankar

Publisert Sist oppdatert

Annankvar onsdag er det ettermiddagstreff på Omsorgsbustadene på Skei. Det er kyrkjediakon Gro Hauge Venås som inviterer til treffa. Programleiar og tilretteleggjar i mange år har vore pensjonert lærar og klokkar Sverre Hatle. Frivillige frå kyrkjesoknet sørgjer for kaffeserveringa. Organistane i Surnadal og Stangvik sørgjer for musikk kvar sin gong. Sverre tek gjerne utgangspunkt i aktuelle bibeltekster og formidlar jordnære tankar rundt desse - understreka av gode og kjende salmar og allsongar. Slik blir songskatten bruka og halden i live.

Sverre held også lokal litteratur levande. Ofte les han lyriske og kulturhistoriske godbitar av Hyldbakk. Og gjennom dikt – ikkje minst av kona Randi Skrøvset Hatle – formidlar han gode og gripande tankar. Sist onsdag tok han «Hausttakkefest» som tema for både pynting, lesing og song. For dei frammøtte er desse ettermiddagstreffa fine hyggestunder!

Sverre Den Frivillige: Få gjer så mykje frivillig innsats på mange område som Sverre Hatle. I samband med 80-årsdagen tidlegare i år fekk han fortente blomster frå diakon Gro Hauge Venås.
Sverre Den Frivillige: Få gjer så mykje frivillig innsats på mange område som Sverre Hatle. I samband med 80-årsdagen tidlegare i år fekk han fortente blomster frå diakon Gro Hauge Venås.
Powered by Labrador CMS