Kommuneoverlege Bjørn Buan
Kommuneoverlege Bjørn Buan

Nytt påvist koronatilfelle i Surnadal med forgreining til Rindal

Kommuneoverlegen har fått melding om påvist smitte med koronavirus hos ei yngre kvinne i Surnadal. Kvinna har nyleg vore på ei nødvendig reise til sentrale austlandsområdet og har testa positivt etter ein rutinekontroll. Vedkommande er sett i isolat.

Nærkontaktar i Surnadal og Rindal

Nærkontaktar i Surnadal i Rindal er sett i karantene. Hurtigtestar har så langt ikkje gjeve positive utslag. To nærkontaktar i Surnadal er foreløpig satt i karantene. I Rindal er ytterlegare eit 20-talls husstandar sett i karantene.

Mistanke om mutert virus

Sidan dette kan dreie seg om smitte med mutert virus, er det rutinemessig iverksett meir intensiv smittesporing og karantenesetting.

Kommuneoverlegane i Surnadal og Rindal samarbeider om smittesporing og øvrige smitteverntiltak. Dei opplyser at saka understrekar alvoret i myndigheitenes advarsel mot reiser til og besøk frå landsdelar med høgt smittenivå.

Det vil komme ny informasjon om status for situasjonen så snart vi har fått svar på fleire prøvar.