Fylkesmannen fordeler ytterligere 43 millioner i koronamidler:

Ordfører Vibeke Langli og fylkesmann Frank Jenssen.
Ordfører Vibeke Langli og fylkesmann Frank Jenssen.

270 000 nye koronakroner til Rindal kommune

Publisert

Fylkesmannen i Trøndelag fordelte nylig ytterligere 43 millioner kr i skjønnsmidler til kommunene. Pengene går til ekstrautgifter på grunn av korona.

Av disse midlene skal Rindal kommune motta 270 000 kroner. Dette kommer i tillegg til de 300 000 kronene kommunen fikk tildelt i begynnelsen av oktober.

På grunn av økte utgifter har regjeringen, i flere omganger, gitt kommunene mer penger. Penger som Fylkesmannen fordeler til kommuner som skjønnsmidler. Totalt vil Fylkesmannen i år fordele i alt 144 millioner kroner.

– Kommunene har en svært viktig oppgave med å forebygge, teste og drive smittesporing, noe som har gitt økte utgifter. Pengene som Fylkesmannen nå har fordelt bidrar til å dekke kommunenes økte utgifter i forbindelse med koronapandemien, sier fylkesmann Frank Jenssen i en uttale på Fylkesmannens hjemmesider.

Inkludert tidligere tildelinger i mars, april og juni, har Rindal kommune så langt mottatt eller fått tilsagn om totalt 1,14 millioner kroner i "koronamidler". Og ifølge fylkesmannen kan det beløpet øke på tampen av året.

Regjeringen har nemlig varslet om ytterligere økning i skjønnsmiddelpotten i forbindelse med nysaldert budsjett for 2020.

Om regjeringens forlag blir vedtatt i Stortinget, får Trøndelag ytterligere 30 millioner kr til fordeling. Disse midlene skal fordeles til kommunene før 11. desember, melder Fylkesmannen.

Se hele listen, kommune for kommune, her: