Ei dame som står foran ei kirke.
Kirkeverge Marte Nervik Nergård håper at litt flere enn i fjor har noen timer å avse til dugnadsarbeid på kirkegårdene gjennom sommeren,

Trenger mer hjelp for å holde kirkegårdene fine i sommer

Det er tid for kirkegårdsdugnader, og kirkeverge Marte Nervik Nergård håper på godt oppmøte på vårdugnadene i Rindal i neste uke. Rindal sokn er også helt avhengige av hjelp til plenklipping gjennom sommeren. Kirkevergen håper å få mange nye navn på lista, slik at belastningen på hver enkelt blir så liten som mulig.

Publisert Sist oppdatert

Marte Nervik Nergård forteller at Rindal sokn får mange tilbakemeldinger på at det er veldig fint på kirkegårdene, både ved Rindal kirke og ved Øvre Rindal kapell. Slik vil de gjerne ha det denne sommeren også, og da er soknet helt avhengige av at flere personer kan stille opp på dugnad til plenklipping en eller to ganger i løpet av sommeren. Rindal sokn har en kirketjener i 50% stilling, og det er dessverre ikke mulig å rekke vedlikeholdet på kirkegårdene innenfor den stillingen. Derfor oppfordrer soknet nå folk om å melde seg til sommerdugnad.

Avhengig av at flere melder seg

De siste åra har vedlikeholdsarbeid på kirkegårdene, plenklipping og kantklipping rundt gravene vært gjort på dugnad, både ved hovedkirka og kapellet. Mange av de som har stilt opp fortsetter med det, men alle blir jo litt eldre for hvert år, og noen faller fra, så det må nødvendigvis komme til noen nye for at det fortsatt skal gå rundt. Marte Nervik Nergård håper at det melder seg mange nok til at det blir mindre belastning på enkelte enn det var i fjor.

Dugnadsarbeidet med plenklipping pågår ca to og en halv måned på sommeren, og det er sterkt ønskelig at det klippes en gang i uka. Soknet har et ønske om at å få så mange på lista at det ikke blir mer enn to uker på hver denne sommeren. I fjor ble det tre uker på noen, og det kan være i meste laget, sier Nergård. I fjor var det 15 som var med på Rindal kirkegård, og 6 ved Øvre Rindal kapell. Det var i minste laget, særlig ved kapellet, så noen av de som stilte opp har virkelig stått på, sier hun. 

Hver uke var det satt opp en person på plentraktoren, og to på kantklipping. I år må de kanskje kutte litt ned på kantklipping, for å redusere belastningen på dugnadsarbeiderne. 

Dugnadsarbeidet på kirkegårdene er en viktig innsats, som blir satt stor pris på. De som kan bidra en eller to ganger i løpet av sommeren bes ta kontakt med kirkevergen, eller med dugnadskoordinator Bjarne Nordlund, og si fra om de vil bidra på Rindal kirke eller på kapellet. 

Vårdugnader på kirkegårdene

De vanlige kirkegårdsdugnadene blir 13. mai ved Rindal kirke, og 15. mai ved Øvre Rindal kapell. Soknet har sendt ut invitasjon i posten til festerne på enkelte felt, men det trengs at flere stiller opp. 

Noen har blitt bedt om å ta med mat på dugnadene, så det blir kaffepause også. Mange synes at disse dugnadene er veldig trivelige, sier Marte Nervik Nergård.

ANNONSE:

Vårdugnader på kirkegårdene i Rindal

Rindal kirke:
Mandag 13. mai  fra kl 17 og utover

Øvre Rindal kapell:
Onsdag 15. mai fra kl 17 og utover

Ta med rive, og evt. spade, spett, trillebår og andre redskaper som kan være nyttige.
Det blir kaffepause med enkel servering.

Dugnadsfolk i arbeid på kirkegården
Dugnadsfolk i arbeid ved Rindal kirke.
Dugnadsfolket sitter ute og spiser
Matpause på dugnad er trivelig.
Powered by Labrador CMS