ANNONSE fra kirkekontorene i Rindal og Surnadal:

Lystenning på grava kan gje trøyst, håp og ro for etterlatne.
Lystenning på grava kan gje trøyst, håp og ro for etterlatne.

Allehelgen – en minnedag

Allehelgen markeres 7. november 2021

Allehelgensdag markeres første helg i november, og er en viktig dag for å minnes de døde. I Den norske kirke markeres Allehelgen over hele landet. I ulike minnemarkeringer samles mennesker i takk til Gud for livet som har vært og i fellesskap i sorgen og i savnet etter våre kjære.

Kirken i Rindal og Surnadal inviterer til allehelgensgudstjeneste og minnegudstjeneste i sine kirker søndag den 7. november. Navnene på menighetens døde det siste året leses opp.

Dette skjer i Kirken i Rindal og Surnadal søndag 7.11.21:

Rindal kirke kl. 11:00
Allehelgensgudstjeneste.
Takkoffer til diakoniarbeidet.

Mo kyrkje kl. 11:00
Allehelgensgudsteneste.
Dåp.
Takkoffer til Kirkens Bymisjon.

Stangvik kyrkje kl. 11:00
Allehelgensgudsteneste.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Ranes kyrkje kl. 14:00
Allehelgensgudsteneste.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Lenkje til gudstenesta digitalt: https://youtu.be/kbNJCUJFH5Y

Todalen kyrkje kl. 14:00
Allehelgensgudsteneste.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

Øvre Rindal kapell kl. 19:30
Musikkandakt med minnestund.
Takkoffer til lokal kirkemusikk.

Åsskard kyrkje kl. 19.30

Allehelgensgudsteneste.
Takkoffer til Kirkens SOS i Norge.

Powered by Labrador CMS