En amfibiemaskin som kan gå på vann og på land.
Håvard Gaustad og Rune Akseth fra Vannmiljø AS, med sin svenskproduserte amfibiemaskin.

Rørvatnet Vel med stort miljøprosjekt på Rindalsskogen

Publisert Sist oppdatert

Etter tre år med planlegging, søknader og arbeid med finansiering er kanalprosjekt ved Rørvatnet på Rindalsskogen i gang. Det forteller Morten Muus Falck, som er hytteeier ved Rørvatnet, og pådriver og prosjektleder for kanalprosjektet.

Arbeidet går ut på å rehabilitere kanalen som går mellom Litjvatnet og Rørvatnet, og tjønna Vaulen som ligger mellom disse to vatna . Hele strekningen er på ca en kilometer, og den har vært helt gjengrodd i flere tiår. Her var det en gang yrende liv av forskjellige fuglearter, fine fiskemuligheter og en spennende kanal å ferdes i for store og små. Håpet er at alt dette etter hvert kommer tilbake, slik at barn og voksne kan få oppleve igjen.

Morten Muus Falck forteller at de også har en plan om å bygge en tursti mellom Litjvatnet og Rørvatnet, med to fiskeplasser ved Vaulen. I tillegg skal entreprenøren som utfører arbeidet bygge opp en hekkeplass for fugler ute i Vaulen.

John J. Storholt

Her forteller Morten Muus Falck om prosjektet:

John J. Storholt

Rørvatnet vel satser stort, og til tross for at velforeninga er lita, med få folk i styret, klarer de nå med god hjelp av næringslivet, Møre og Romsdal fylkeskommue og SMIL-midler å finansiere hele prosjektet. Dette er et av dei største miljøprosjekta som har blitt utført på vassdrag i regionen. Denne typen tiltak er hittil ukjent her i Norge, en må til Sverige for å finne lignende prosjekter.

Det er Vannmiljø AS fra Malvik som utfører opprenskninga av kanalen. Dette er nærmest et prøveprosjekt for dem. De har i dag bare en maskin, med de håper å øke maskinparken etter hvert. Dette er ikke bare klipping. Her må de også ta opp rotsystemet på sivet. Med bare en maskin blir det en utfordring og stor slitasje på maskinen, og det har medført at de må bruke lenger tid en planlagt. De tar opp ca 1 kubikk med masse om gangen, og massen inneholder mye vann, så det blir tunge løft.

Maskina er ei amfibiemaskin med belter og propeller som driv den i vatnet. I tillegg brukes hydraulisk utstyr etter behov.

Hele prosjektet er har en kostnadsramme på ca 500.000 kroner. Dette er sponsormidler fra:

Rindal sparebank

Varigfond Orkla

Rindla kommune - SMIL

Møre & Romsdal fylkeskommune avd. vassregion

Skylight Holding AS

Morten Muus Falck forteller at velforeninga kommer til å søke om refusjon av merverdiavgift for frivilligheten. Dersom dette går i orden er prosjekytet snart fullfinansiert.

Rørvatnet velforening driver badeplassen ved Rørvatnet og turhytta på Garbergsfjellet. Dette er krevende for ei lita velforening. De er avhengige av mye dugnadsarbeid både sommer som vinter, og gjenåpninga av kanalen medfører også mye arbeid framover.

Bile av en kanal i et skogslandskap, tatt fra lufta.
Oversiktsbilde etter to ukers arbeid med kanalen og deler av Vaulen.
En liten amfibiemaskin ute på et gjengrodd tjern.
Fra arbeidet i Vaulen, her skal det lages en hekkeplass for fugler.
Powered by Labrador CMS