Tre smilende damer som står på en parkeringsplass med snø i solskinn. I bakgrunnen noen trær og et par hus.
Marie Løfald Hønsvik, Gro Magnhild Brønstad og Hanne Haltli vil informere innbyggerne så godt som mulig om Helseplattformen.

Inviterer til åpent møte om Helse­plattformen

Publisert

Om åtte måneder kobler Rindal seg på Helseplattformen. Samtidig avsluttes tre journalsystem. Torsdag formiddag inviterer Rindal kommune i samarbeid med sanitetsforeninga og frivilligsentralen til informasjonsmøte for innbyggere og ansatte i Rindal kommune.

Helseplattformen skal erstatte flere andre systemer som helse -og omsorgstjenesten i Rindal bruker i dag. Det betyr at en innbygger kan ha mange ulike journaler som ligger i ulike systemer. I mange tilfeller har ikke helsepersonell tilgang til de ulike systemene. Med det nye systemet blir Rindal påkoblet et felles system som også er i bruk ved St. Olavs hospital og som i løpet av 2024 vil være i bruk ved alle sykehus i Midt-Norge. Per mars 2023 har Helseplattformen blitt tatt i bruk i ni kommuner, og i november kommer Rindal på sammen med åtte andre kommuner.

Hensikten med Helseplattformen

I den nye løsningen blir alla data om pasienten samlet på et og samme sted. Informasjon som legges inn blir lagt inn bare en gang. I dag må mange helseansatte bruke tid på å lete etter helseinformasjon og overføre helseinformasjon fra et system til et annet. For eksempel har ansatte i Indre Fosen kommune svart at de bruker 15 prosent av arbeidstida si på slike oppgaver.

Et stort og overordnet mål med Helseplattformen er at behandlingen skal bli bedre og at pasientsikkerheten skal øke. Informasjonen som legges inn blir tilgjengelig i sanntid for dem som trenger denne informasjonen. De ansatte får kun tilgang helseinformasjon som er basert på tjenstlig behov, akkurat slik som regelverket tilsier i dag. I Helseplattformen får ansatte i helsetjenesten støtte til å ta gode beslutninger om for eksempel håndtering av legemidler. Behandler får forslag til neste steg i behandlingen og viktige varsel som for eksempel allergier.

Ansatte som bruker løsningen skal få tilgang til oppdatert, klinisk kunnskap basert på beste praksis. Helseplattformen har spesialtilpasset innhold for yrkesgrupper som leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer, sosionomer, saksbehandlere osv. For de ansatte vil det være mye nytt og uvant å forholde seg til når Helseplattformen rulles ut i Rindal kommune. I starten vil det være krevende for alle som skal lære seg å bruke systemet, og både ansatte og innbyggere må belage seg på at helse-og omsorgstjenesten i en periode ikke klarer å jobbe så raskt som de er vant til.

Erfaringene fra kommunene som har tatt i bruk Helseplattformen til nå melder at mye fungerer godt, men at noen synes det er vanskelig. Det er derfor viktig at kommunen selv forbereder seg godt på det som skal komme - i samarbeid med Helseplattformen og med god hjelp fra de andre kommunene som gjerne deler sine erfaringer.

Innbyggerportalen HelsaMi

HelsaMi er en digital inngang der du som innbygger kan få oversikt over helseopplysningene dine. Her kan du også ha enkel og trygg dialog med de som jobber i helse-og omsorgstjenesten. Her får du oversikt over timeavtaler, besøkssammendrag, innleggelser, brev, meldinger og mye mer. Du kan også få tilgang som pårørende eller på vegne av dine egne barn.

HelsaMi kan du bruke fra mobil, nettbrett eller pc/Mac. Over 100 000 innbyggere har allerede logget seg på HelsaMi.

Logoen til appen HelsaMi. Blå bakgrunn. Hvit og grønn skift, og en del av et hjerte rundt H'en.

Enstemmig vedtak i Rindal

Et enstemmig kommunestyre i Rindal har bestemt at Rindal skal innføre Helseplattformen, i likhet med de fleste andre kommuner i Midt-Norge.

Gro Magnhild Brønstad, som leder innføringen av Helseplattformen i Rindal kommune, er klar over at mange har hørt og lest mye om Helseplattformen i media, og at ikke alt har vært bare positivt. Men hun understreker at det er en grunn til at kommunestyret har vedtatt dette, de har tro på at dette blir bra, sier hun.

Oversikt over tidspunkt for innføring av Helseplattformen i perioden 2022 -2023:

Et bilde med en oversikt over hvilke kommuner og institusjoner som tar i bruk Helseplattformen, og når det skjer for hver enkelt av dem.

Her ser man at ni kommuner har oppstartsdato 4. november 2023. I tillegg skal Helse Nord-Trøndelag ta i bruk Helseplattformen samtidig.

Mange har fått opprettet journal

Mange av innbyggere i Rindal har allerede fått opprettet en journal i Helseplattformen, gjennom kontakt de har hatt med St Olavs Hospital, etter at de startet opp i november 2022. De kan dermed logge seg inn i innbyggerportalen HelsaMi, og finne informasjon fra sykehuset.

Tilbyr hjelp til de som trenger det

Gro Magnhild Brønstad er innføringsleder for Helseplattformen i Rindal kommune. Hun har blant annet med seg Marie Løfald Hønsvik fra Fagforbundet og Hanne Haltli fra Rindal sanitetsforening i referansegruppa. Referansegruppa har mulighet til å være med å korrigere retningen på prosjektet, for å sikre at både de ansatte og de ulike innbyggeres behov blir ivaretatt i innføringsprosessen.

Marie Løfald Hønsvik er hovedtillitsvalgt i fagforbundet i Rindal. Hennes rolle er å ta vare på de ansatte i prosessen. Hun forteller at hun har inntrykk av at de ansatte er positive til innføringen av Helseplattformen, og ikke preget av skepsisen som har kommet mye fram i media. Hun håper at mange ansatte også vil delta på informasjonsmøtet på torsdag, slik at de får mulighet til å stille spørsmål til en av de som kan mest om dette.

Rindal Sanitetsforening ble bedt om å finne en representant som har barn på skolen og som er bruker av helsestasjonen, så Hanne Haltli tok på seg det vervet. Hun forteller at noen medlemmer i Rindal Sanitetsforening har sagt seg villig til å hjelpe innbyggere å lære innlogging å bruke innbyggerportalen og appen HelsaMi når dette skal tas i bruk.

Inviterer til åpent møte

Torsdag 9. mars kan alle interesserte få mer informasjon om hvordan den nye journalløsningen vil påvirke både ansatte og innbyggere for øvrig i kommunen.

Øyvind Høyland fra Helseplattformen skal holde et innlegg i kommunestyremøtet i Rindal torsdag morgen. Der skal han orientere om arbeidet med Helseplattformen og innføringen. Etterpå blir det arrangert et åpent møte i Attanova, der Høyland deltar. Han vil forklare hva Helseplattformen er, hvordan den skal bli, og hvorfor vi trenger den. Det vil også bli mulighet for alle til å stille spørsmål om stort og smått som man lurer på.

Gro Magnhild Brønstad, Marie Løfald Hønsvik og Hanne Haltli håper at mange vil komme på møtet, for å få vite mer om det som blir nytt med Helseplattformen.

Les mer om Helseplattformen her:
Hvorfor Helseplattformen? - Helseplattformen

ANNONSE:

Plakat om åpent møte om Helseplattformen, for innbygerne i Rinda. Attanova torsdag 9. mars kl 10.30

ANNONSE:

Powered by Labrador CMS