Innveno:

Daglig leder i Innveno, Håkon Fredriksen, mener Surnadal trenger mer areal i Røtet for å fortsette næringsutviklingen.
Daglig leder i Innveno, Håkon Fredriksen, mener Surnadal trenger mer areal i Røtet for å fortsette næringsutviklingen.

– Surnadal trenger mer næringsareal

Publisert Sist oppdatert

Det er stor aktivitet langs Industrivegen i Røtet i Surnadal, men etter hvert begynner alt ledig areal å bli opptatt. Daglig leder i Innveno, Håkon Fredriksen, skriver i en pressemelding at han frykter den flotte næringsutviklingen i Surnadal i verste fall kan stoppe opp dersom arealet ikke er til stede for fremtidig vekst. Han ser nå mot Folldalen for å fortsette veksten.

– Det handler i bunn og grunn om å være ute i rett tid. Man kan ikke lage arealet i etterkant av et behov. Når henvendelsen kommer, om det er fra lokale eller eksterne aktører, så må arealet være klart, hvis ikke er det for sent, sier Fredriksen i en kommentar til Trollheimsporten.

– Vi i Innveno mener derfor at kommunen må bli enda mer offensiv i arbeidet med å tilrettelegge og klargjøre for nytt næringsareal. Renoveringsarbeidet i Folldalen medfører at overskuddsmasse blir tilgjengelig neste sommer. Kommunen må snarest sikre seg retten til å bruke denne, sier Fredriksen i pressemeldingen.

Les pressemeldingen i sin helhet:
Surnadal har et variert og rikt næringsliv, som samla kan vise til en imponerende vekst de siste årene. Hvis denne utviklingen skal kunne fortsette og forsterkes, og ikke minst hvis nye og framtidsretta aktører skal slå rot og bidra til ytterligere vekst, så trengs det tilgang på ledig næringsareal. Slikt vekstareal finnes det lite eller ingenting av i nedre Surnadal i dag. Langs Industrivegen i Røtet syder det av aktivitet, men nå er stort sett alle ledige arealer opptatt. På Syltbakken har Pipelife vokst ut av lagerarealet sitt, som gjør at de også må legge beslag på areal til fjernlagring av rør i Røtet.

Kommuneledelsen og politikerne må ta denne utfordringen på alvor og ta grep nå, som kan bedre på situasjonen så raskt som mulig. Hvis ikke frykter vi i Innveno at konsekvensen vil være at den positive trenden i næringslivet vil stoppe, og at Surnadal og regionen blir mindre attraktiv som lokasjon for ny næringsvirksomhet i framtida. Innveno arbeider nettopp for å tilrettelegge for næringsutvikling på Nordmøre og jobber med flere konkrete prosjekter og bedrifter som er interesserte i å øke fotavtrykket sitt i Surnadal. Det vil kunne være snakk om til dels betydelige arealbehov, i relativ nær framtid. Slik det er i dag er det vanskelig å med sikkerhet kunne love at slike arealer er – eller vil være – tilgjengelige i Surnadal, innen rimelig tid. Tid er ofte mangelvare i slike prosesser og vil kunne være svært avgjørende faktor for valg av lokasjon.

Innveno mener derfor at Surnadal kommune må bli enda mer offensiv i arbeidet med å tilrettelegge og klargjøre nytt næringsareal. Spesielt interessant i så måte er det flere hundre mål store arealet i Røtet, som allerede er regulert til industriformål, i «havnebassenget» mellom Brattørskogen og Surnadal Hamneterminal. Å ha slike arealer nære Surnadal havn er et betydelig konkurransefortrinn for Surnadal, men da må arealene tilrettelegges for bruk! Renoveringsarbeidet i Folldalen medfører at overskuddsmasse blir tilgjengelig neste sommer, og kommunen må snarest sikre seg retten til denne, for bruk i Røtet.

Vi er klare over at det har vært innsigelser mot utnyttelsen av dette området til industriformål, og balansen mellom industri og andre interesser er aldri enkel og må tas på alvor. Vi mener likevel at oppfylling og utbygging av dette området er rett prioritering, og er også akseptabelt i forhold til naturinteressene. Selv med utbyggingen av dette området, som allerede er regulert til industriformål, vil storparten av strandsonen innerst i Surnadalsfjorden være tilgjengelig som frie naturområder.

Ifølge SSB vil den demografiske utviklinga gi kommunene på indre Nordmøre en del motvind i åra fram mot 2050. Men vi har også mye som peker i positiv retning, og hvis vi i tillegg får realisert Todalsfjordsambandet så vil regionen bli mer åpen og attraktiv for næringsvirksomhet, som vil kunne forsterke etterspørselen etter mer arbeidsfolk. Men da må kommunene kjenne sin besøkelsestid nå – og legge til rette for at vi på alle måter er best mulig rusta til å utnytte de næringsmessige mulighetene som vil by seg.

Powered by Labrador CMS