Studenter på besøk hos Innveno onsdag:

Linnea Listrøm (f.v.), Frida Hansen, Marius Rossi og Raja Yagohb var fornøyde med besøket hos Innveno onsdag.

– Bedriftsbesøk som dette gir oss tyngden vi trenger

Onsdag var 18 studenter fra bachelorstudiet Bærekraftig logistikk og sirkulærøkonomi ved Høgskolen i Molde på besøk hos Innveno i Surnadal.

Publisert Sist oppdatert

For andre år på rad tok studenter fra Høgskolesenteret i Kristiansund, som ligger under Høgskolen i Molde, turen til Røtet og Innveno.

Der stilte Innveno-kvartetten Magne Løfaldli, Iren Sæterbø, Håkon Fredriksen og Mari Bøe, samt Pipelifes bærekraftsdirektør Kjell Larsen med forelesninger.

De tok for seg alt fra industriutvikling og sirkulærøkonomi til digitalisering og det grønne skiftet.

Magne Løfaldli ledet opplegget for studentene.

Storfornøyde studenter

Student Raja Yagohb, som i likhet med de 17 andre startet på førsteåret av det treårige studier i august i år, forteller til Trollheimsporten at han ser på besøket til Innveno som svært nyttig.

– Vi får høre mer om det vi studerer, og om hvordan ting gjøres ute i bedriftene. Det er veldig nyttig informasjon for oss, for vi får vite hvordan det vi lærer kan brukes i jobb etterpå, og hvilke muligheter vi har.

Studiekamerat Marius Rossi syntes også opplegget var svært interessant.

– Jeg var ikke forberedt på at vi skulle få møte reelle problemstillinger. Det gi rom for refleksjon og undring, sier han, og fortsetter:

– Det er utflukter og bedriftsbesøk som dette, som gir oss tyngden vi trenger. Nå vil vi kunne relatere det vi lærer på studiet til noe vi har sett og hørt at folk jobber med.

Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim ved Høgskolen i Molde sier at bakgrunnen for bedriftsbesøket er at Høgskolen i Molde og det spesifikke bachelorstudiet har lyst til å bidra til et mer bærekraftig og sirkulært samfunn.

– Dette er vårt bidrag til det, sier han, og roser studentene:

– 99 prosent av studentene her forklarer at dette er framtidsretta, og de legger stor vekt på miljøperspektivet. Det er tydelig at studentene tenker positive tanker om framtida.

Design thinking og automatisering

Magne Løfaldli understreket at man i forbindelse med industriutvikling må ta et naturlig utgangspunkt i sin reelle nå-situasjon:

– Man må ta utgangspunkt i der man står i dag, og utvikle seg derfra. Mange bedrifter ønsker gjerne at de var mye lenger framme i utviklingsløpet sitt, men hvis de tar utgangspunkt i en ønsket situasjon i stedet for en reell situasjon, bommer de.

Han gikk videre til å snakke om Design thinking, som handler om å løse virkelige problemer for virkelige brukere.

I Design thinking plasserer man brukere og deres behov i sentrum for all nyskaping, og involvere dem i prosessen – for eksempel gjennom intervjuer, observasjoner, tester og medskaping.

– Det som er grunnleggende er å forstå kunden, eller andre, sine utfordringer. Klarer man ikke å sette seg inn i de utfordringene den du skal løse et problem for har, så har du selv et problem, sier Løfaldli.

Innveno-sjefen satte også søkelys på at norsk industri i dag henger etter når det gjelder automatisering.

– Vi er verdensmestere i å bruke mobiltelefoner, men bruker ikke automatisering i bedriftene våre. Dette er en stor trussel for bærekraftig, norsk industriproduksjon og verdiskaping.

Bærekrafts-direktør i Pipelife, Kjell Larsen, supplerte:

– Det som står på grafene er rett, men man sammenligner litt epler og pærer, fordi industrien i Norge og industrien i landene vi sammenlignes med, er helt ulik. En stor andel av norsk industri produserer først og fremst for det norske markedet, og bedriftene er i stor grad for små til at utenlandske aktører går inn og investerer, sier han, og legger til:

– Det er en viktig nyanse å ta med. Men tallene er riktige, så det er slik for mange industribedrifter at hvis de skal ha ei framtid, haster det med å gjøre noe, når det gjelder automatisering.

Bærekraftdirektør Kjell Larsen i Pipelife og Magne Løfaldli (t.h.) fra Innveno tok for seg blant annet automatisering.

Viktig å nå ungdommen

Løfaldli foreleste også om WoodWorks! Cluster, der han er innleid prosjektleder, med fokus på sirkulærøkonomi, digitale modeller og effektive verdikjeder.

Han mener det er utrolig viktig å kommunisere utfordringene i norsk industri ut til ungdommen.

– Her har vi unge boligkjøpere og folk som skal jobbe i industrien i landet vårt. Da er det viktig at de er klare over hvilke utfordringer som finnes, sier han, og forteller videre:

– Målet vårt med å være vertskap for slike besøk er både å påvirke studentene positivt når det gjelder bærekraft og sirkulærøkonomi, samt å påvirke Høgskolen i Molde til å ta tak i utfordringer rundt dette.

Powered by Labrador CMS