Surnadal Arbeiderparti

Tolv mennesker står samlet.
Politikerne fra Surnadal Arbeiderparti satte stor pris på å få komme til Surnadal sjukeheim fredag.

Legger stor vekt på rekruttering

Publisert

Fredag inviterte Surnadal Arbeiderparti Marit Drøpping fra Indre Nordmøre Opplæringskontor til sykehjemmet i Surnadal. Det ble snakket om viktigheten av at vi har et helt opplæringsløp fra faglinjer på videregående skole til lærlingeplasser og fagbrev i bygda for de som ønsker å bo her, og aller helst kunne gi et tilbud om en større, fast stilling for de som består fagprøven.

Dagens status

Det kom 17 mennesker for å høre på hva daglig leder - og eneste ansatt - i Indre Nordmøre Opplæringskontor Marit fortalte. Det var ti fra arbeiderpartiet og fra sykehjemmet møtte kjøkkensjef, lærling, fagarbeider, sykepleier, fagutviklingssykepleier og avdelingsledere.

Marit orienterte om hvordan statusen er angående lærlinger i opplæringsbedrifter i Heim, Surnadal og Rindal. Hun fortalte at det er omkring 90-100 lærlinger som er innom opplæringskontoret i løpet av et år. Noen er første års lærlinger, andre er på andre året og noen skal ta fagbrev. Marit har kontor på Surnadal vidaregåande skole, og de fleste lærlingene kommer derfra.

Det er utfordrende med rekruttering. Vi sliter med å få lærlinger i fagene vi ikke har på videregående skole her i bygda, og vi har ikke nok folk i de andre heller. Det er nesten umulig å få folk fra andre plasser hit, og i noen fag kan det være vanskelig å få læreplasser.

At det er lite læreplasser smitter over på ungdommene, som gjør at de ikke vil søke på de linjene. Marit anbefaler å prøve og styre litt, og å være litt mer bevisst på å få elever til å velge yrker vi har behov for.

Det ble også snakket om hvor viktig det er å starte opp faglinjer selv om det ikke er nok ungdommer med ungdomsrett som har søkt på linjene. Vi trenger fagarbeidere uansett alder.

Utfordringen framover blir å skaffe nok lærlinger. Det er behov for fagarbeidere. Vi trenger alt fra ufaglærte til høyere utdannede mennesker, men stammen må være fagarbeidere. Vi får ikke nok kvalifiserte folk.

Det er vanskelig å få lærlinger og å beholde de man får hvis de ikke er herfra. De drar ofte så fort de er ferdig med lærlingetiden. I privat næringsliv tar de fleste inn lærlinger fordi de ønsker rekruttering. Sykehjemmet ønsker også å ha mulighet til å beholde de som utdanner seg som fagarbeidere og vil bo her.

En kvinner står og snakker. Ca 16 sitter rundt bordet.
Alle hørte ivrige etter og det var mange undrende spørsmål som ble diskutert rundt bordet. Det var stort engasjement rundt læringetemaet.

Kontinuerlig rekruttering

Man må hele tiden rekruttere innen helse. Sykehjemmet har lærlinger og elever i alle avdelingene stort sett hele tiden, Sommerarbeid for ungdom og Innsats for andre fra ungdomsskolen, og de ansatte sier det har fungert bra å ha 17-åringer på sommerjobb.

I tillegg til god hjelp fra ungdommene, er det viktig at de unge blir kjent med sykehjemmet med tanke på rekrutteringen. Noen av de som har vært innom som elever eller ferievikarer har skiftet valg av linje til helsefagarbeid etter å ha vært der.

Ungdommene som kommer tilbake er stolte av å tidligere ha vært på sykehjemmet og føler tilhørighet. Det betyr mye at de kjenner plassen og menneskene der. Noen kommer tilbake som lærlinger og ferievikarer med erfaring og kunnskap. Og de som velger påbygg, kommer ofte tilbake som sykepleiere.

Små bord med stoler irundt.
Kaffe heimen er en populær plass for beboerne. Her har de fått servert mangt et bakelshjerte fra ungdomsskoleelevene i gruppen Innsats for andre.

Veiledere

Det er vanskelig å få noen til å ta på som veiledere. Det går ofte på at de føler de ikke har nok tid til å gi det som trengs.

Det er en kamp å få nok tid til å drøfte faglig med lærlingen. Det er hektiske hverdager, så det er en utfordring. Det er viktig å reflektere sammen med noen og tenke litt høyt. Man må bruke mulighetene som dukker opp til å snakke sammen, men mange føler på dårlig samvittighet for de som blir igjen på avdeling.

Lærlingene skal ikke bare følge en oppskrift; det er viktig med faglig refleksjon på hvorfor ting blir gjort på den måten det blir gjort på. Det krever at lærlingen får gå sammen med veilederen og at de får tid sammen for å drøfte.

I utgangspunktet har lærlingen mye av de samme vaktene som veilederen, men i en hektisk hverdag med uplanlagt frafall, er det fort at lærlingen går selvstendige vakter. Veiledere kan føle på at de ikke får fulgt opp så mye som de ønsker og at de ikke er nok sammen med lærlingen sin.

–Ungdommene er lærevillige, tar beskjeder og veilederen må oppdatere seg hele tiden. Det er en kjempekjekk oppgave, sier en av Ap-politikerne som selv har vært veileder.

Politikerne ønsker å jobbe for å få bevilget penger i kommunen for å få på plass igjen ordningen hvor fagarbeidere som har veiledningsansvar for lærlinger får et lønnstillegg mens man har lærling.

Velferdsteknologi

Behovet for helsefagarbeidere blir større.

–Det er ikke lenge før det blir problemer for oss å jobbe som vi gjør nå.

Sykehjemmet er åpen for å tenke veldig nytt, og har begynt å innføre velferdsteknologi som hjelper til på ulike vis. Noen er redd det skal ta over jobben for ansatte, men målet er å gi en god tjeneste der det er behov. Man slipper å gå inn og se om de som sover rolig og har det bra, og beboerne slipper å våkne av at ansatte kommer inn og ser om dem. Og motsatt - om noen er urolig, kan ansatte komme inn til beboeren og lettere roe ned vedkommende tidligere. Dette fører til bedre tjenester og at de får være mer tilstede der det trengs.

Om det er rolig på en avdeling, kan man hjelpe til på en annen avdeling samtidig som man ser at de på sin avdeling har det bra på en skjerm. I tillegg har de avdekket sykdom tidlig ved hjelp av velferdsteknologi, og har dermed fått satt inn behandling på et tidlig tidspunkt.

Velferdsteknologi kan hjelpe med å skape mer trygghet og samtidig få ned stressnivået til de ansatte. Men det må serves 24/7 teknologisk, og det er avhengig av strøm- og nett-tilgang. Det siste er en utfordring i murhus. Velferdsteknologi krever ressurser og det er viktig med opplæring av de ansatte.

Behold fagarbeiderne

Ønske-scenariummet er å tidlig i lærlingetiden kunne gi et tilbud om en større, fast stilling etter bestått fagprøve. Samtidig er det viktig å tenke på at ungdommene kanskje ikke vil binde seg til bygda, og at det er viktig å presisere at det er et frivillig tilbud.

Det er viktig at kommunen kommer i forkjøpet, at de lyser ut stillinger og lager seg en rutine med å gi tilbud om fast stilling til læringer med forbehold at de består fagprøven tidlig i forløpet for å forsikre seg fagarbeidere.

Det har vært stort fokus på ufrivillig deltid. Nå har ingen mindre enn 80% stillinger uten at de ønsker det selv. Mange ønsker av ulike årsaker å ikke gå i 100% stilling, og lander frivillig på 80%. Kommunen har en runde på februar hvert år der ansatte kan sende inn ønske om mindre eller større stilling. I det siste har sykehjemmet lyst ut 100%-stillinger.

To smilende damer
Fride Godø og Annett Ranes

Fride Godø har to uker igjen som lærling. I løpet av to år har hun vært på hjemmesykepleien og på alle fire avdelingene på sykehjemmet. Nå går hun straks opp til fagprøve på sykehjemmet.

Her ser vi hvor viktig det er at kommunene kan tilby stilling til lærlingene etter bestått fagprøve. Fride takket ja til jobb i Sunndalsøra to dager før kommunen gav henne tilbud om jobb.

Omvisning

Etter møtet fikk Ap-politikkerne rundtvisning på Surnadal sjukeheim, både inne og ute; på kjøkkenet, palliativrommet med pårørenderom ved siden av, og ikke minst på avdelingen Kåret der beboerne får være ute i sansehagen hvor det er både høner og en huskatt.

Praten gikk lett mellom politikerne og de ansatte på rundtvisningen som på møtet. Politikerne stilte spørsmål, og de fikk gode innspill og fikk både se og høre hva som opptar de som jobber på sykehjemmet.

De var veldig glade for å få komme på bedriftsbesøk, slik at listekandidater får stille spørsmål, og at de får se og høre om utfordringene ute på bedriftene fra de som jobber der.

Syv mennesker står i en gang.
Omvisning i nye og gamle lokaler.
Tre og fire mennesker står ute og snakker sammen i en hage.
Politikerne fikk innblikk i viktige tema som ble drøftet i god dialog med de som vet hvor skoen trykker. Her i sansehagen til avdelingen Kåret på sykehjemmet.
Tre sittende mennesker.
Tre blide Ap-politikere som er glade for å få komme på bedriftsbesøk.
Powered by Labrador CMS