ANNONSE:

Markering av veterandagen/frigjøringsdagen 8. mai 2021

Indre Nordmøre forsvarsforening i samarbeid med Nordmøre brigadeveteranforening vil markere frigjøringsdagen/veterandagen 8 mai 2021 slik:

Klokka 12.00: Minnebauta, Liabø i Heim (Ved kommunehuset)

Klokka 13.00: Minnebauta ved Åsskard kyrkje

Klokka 14.30: Ved gravsted Stangvik kyrkje

Det vil bli avholdt en kort tale ved orlogskaptein Lars Hønsvik med påfølgende blomsternedleggelse ved alle 3 steder.

Alle er hjertelig velkomne!

Smitteverntiltak etter gjeldende regler.