Ekskursjonsleder Tor Ålbu i midten.
Ekskursjonsleder Tor Ålbu i midten.

Fugletitting i strålende sol

Lørdag møtte både lokale og langveisfarende fugleentusiaster opp til fugleekskursjon i Rindal.

Publisert

I 20 varmegrader stilte både erfarne og uerfarne fugletittere på ekskursjon ved Igltjønna. Ekskursjonen var et arrangement av NOF Møre og Romsdal (Norsk Ornitologisk Forening), og omlag 20 personer møtte opp med kikert og kamera for å følge Tor Ålbu rundt Igltjønna.

Selv om Ålbu mente at forholdene hadde vært enda bedre for en ukes tid siden, var det også denne lørdagen mange fuglearter å se og høre. Noen arter hadde det blitt mindre av med årene, mens andre bestander har vokst, til tross for at Tjønna er en attraktiv badeplass. Horndykkeren er en av fuglene som ikke plages av badegjestene, så den finner man flere reir av rundt i området.

På tur til fugletittertårnet.
På tur til fugletittertårnet.

Ekskusrsjonen startet ved fugletittertårnet, hvor man kan se reir av både trane og horndykker. Ålbu fortalte om hvordan menneskelig aktivitet kan være med på å drive fuglene vekk fra reirene sine, dersom man oppholder seg i nærheten av dem for lenge. Det ligger tranereir relativt nært fugletittertårnet, og for å gi tranene fred, gikk turen videre rundt Tjønna.

Etterpå gikk turen til Almbergsøya. Deretter videre opp til Trønsdal, Håkonsli, opp i Rørdalen og til Lommundsjø. Der ble en lang ekskursjondag avsluttet klokken 20:30.