Erling Myrbostad (til venstre) og Lars Gudmund Røen fra Stangvik Historielag inviterte sammen med Maja Frønes fra Nordmørsmusea til temakveld på Åsen bygdemuseum

Seterhistorie på Åsen bygdemuseum

Over 40 historie-interesserte møtte opp for å høre om de lokale setrenes historie.

Publisert

Lokalet var fullsatt da Nordmørsmusea - avdeling Surnadal og Stangvik historielag inviterte til temakveld på Åsen bygdemuseum onsdag kveld. Temakvelden var den første i rekken av samarbeidsprosjekter som Nordmørsmusea ønsker å dra i gang, sammen med lokale historielag. Temaet denne kvelden var lokal seterhistorie.

Foredragsholder Erling Myrbostad fra Stangvikvik historielag

Erling Myrbostad fra Stangvik historielag viste bilder og fortalte om hvordan setrene i nærområdet ble ble etablert og bygget opp. Med seg hadde han Lars Gudmund Røen som viste byggeredskaper og byggeteknikker.

Lars Gudmund Røen viser en tømmermannsbile som ble brukt under laftingen

Erling Myrbostad startet med hvordan en seterstøl ble valgt og hvordan husa ble plassert, før han gikk ganske så utførlig inn på hvordan et seterskjel ble bygd opp. Han tok for seg lafting og forskjellige lafteteknikker fra setrene ble etablert på tidlig 1800 tall og hvordan teknikken utviklet seg utover århundret.

- og demonstrerte lafteteknikker

Alt mens Lars Gudmund Røen viste og demonstrerte. Han var også innom taktekking, hvordan fjøs og løer ble bygd, før han avsluttet med å si litt om innredning i seterskjelet. 

Etter foredraget var det muligheter for kaffe og noe å bite i, og eventuelt en runde rundt i bygningene på museumstunet.

Powered by Labrador CMS