Thamshavnbanen

Thamshavnbanen åpner ikke for passasjertrafikk i 2023

MiST/Orkla Industrimuseum beklager å måtte meddele at Thamshavnbanen ikke vil bli åpnet for persontrafikk til sommersesongen 2023. Dette skriver museet i en pressemelding.

Bakgrunnen for beslutningen er at banen ikke møter kravene i eget teknisk regelverk, på tross av omfattende utbedringer på strekningen Løkken-Svorkmo høsten 2022. Vurderingene er gjort av museet i samråd med museets samarbeidspartner Boreal Bane AS.

– Dette er selvsagt en vanskelig beslutning å ta ettersom museumsjernbanen er en viktig del av vårt publikumstilbud hver sommer, og en viktig attraksjon i Orkland og Trøndelag, sier museumsdirektør Are Hilstad.

– Beslutningen tar vi likevel for å ta vare på kulturminnet og attraksjonen i et langsiktig perspektiv, der vi på et eller annet tidspunkt uansett ville vært nødt til å ta en pause i passasjertrafikken for å kunne øke takten i istandsettingsarbeidet. Vi forstår at det framstår som et paradoks at banens strekning mellom Løkken og Svorkmo er i bedre stand enn på mange år, men altså likevel ikke kan godkjennes etter museets eget tekniske regelverk.

Forklaringen på dette er at interne og eksterne krav for å drifte Thamshavnbanen er betydelig skjerpet sammenlignet med for 10 og 15 år siden. Standarder som ble lagt til grunn for mange år siden er ikke lenger gode nok, og Thamshavnbanen har derfor i flere år hatt et etterslep for å imøtekomme dagens krav til tilstand på infrastrukturen. Dette har vært løst med midlertidige istandsettinger og kompenserende og risikodempende tiltak, som etter grundige risikovurderinger har vært tilstrekkelig for å trafikkere banen på trygg måte.

– I samråd med våre rådgivere i Boreal Bane AS har vi nå i forkant av årets sommersesong kommet til at det er bedre å bruke tid på å ruste opp banen, heller enn å fortsette med midlertidige og avbøtende tiltak, sier museumsdirektøren.

Hilstad opplyser at samarbeidet med Boreal Bane AS ble inngått fra årsskiftet nettopp for at museet skal få bistand i langsiktig planlegging av vedlikehold og opprusting av Thamshavnbanens infrastruktur. Selv om museet i høst la ambisiøse planer for istandsetting slik at banen skulle trafikkeres i årets sommersesong, har vårens visiteringer og påfølgende vurderinger sammen med Boreal Bane altså gitt en annen konklusjon.

Hilstad oppsummerer:

– I sum er det egentlig to forhold som ligger bak vår beslutning: Det ene er at vi som museum ikke bør foreta oss noe som kan sette driftskonsesjonen vår i fare, og da må vi vise at vi følger vårt eget sikkerhetsstyringssystem og de tekniske kravene vi har satt for Thamshavnbanen. Da sørger vi også for å bevare kulturminnet og en aktiv museumsjernbane i et langsiktig perspektiv. Det andre er at vi skal levere publikumsopplevelser, ikke et transportbehov. Det er altså ikke tilstrekkelig å trafikkere banen trygt, med minimal risiko for alvorlige hendelser. Togturer med Thamshavnbanen bør også være uten fare for uønskede hendelser for øvrig, og da er vurderingen at tilstanden på infrastrukturen må opp på et høyere nivå enn det vi kan rekke fram mot årets sommersesong.

Spennende publikumsprogram på tross av togstans

Markedsavdelingen ved Orkla Industrimuseum er nå i full gang med å ta kontakt med de som har booket Thamshavnbanen denne sommeren, og museet strekker seg langt for å tilby alternative opplevelsespakker.

Markedskoordinator ved museet, John Arnt Holmen, understreker at Orkla Industrimuseum har et svært spennende publikumsprogram denne sommeren, og nevner bl.a:
• Åpning av den nye og ambisiøse utstillingen «Inn i berget» den 24. juni.
• Utstilling av Kongevogna og annet historisk togmateriell i museets utstillingsarealer.
• Tre daglige omvisninger i Gammelgruva tirsdag-søndag i sommersesongen.
• «Lyktesafari» med spektakulær tur i Gammelgruva og påfølgende aktivitet i Steinparken tirsdag-søndag i sommersesongen, spesielt tilrettelagt for barnefamilier.
• Visning av historiske filmer i museets utstillingslokaler.
• Utstilling av/besøk i historisk togmateriell ved Løkken stasjon og i museets nye vognhall.
• Omvisninger og besøk på Meldal bygdemuseum i juli. Museets utstillinger og museumsbutikken på Løkken Verk er åpen hver dag gjennom sommersesongen.

Stasjonsområdene på Thamshavnbanen vil være aktivisert deler av sesongen. Orkla Industrimuseum trekker særlig fram storsatsingen til Ørkedalsspelet, som fra 1. september viser forestillingen «Til den det måtte angå» på Bårdshaug stasjon, med toget som en sentral aktør i oppsetningen.

Markedskoordinator John Arnt Holmen fremhever at Orkla Industrimuseum samarbeider med Orkla Herd og Bårdshaug Herregård som kan tilby komplette opplevelsespakker på Løkken Verk og Orkanger, med servering og overnatting, og med spennende formidling basert på den unike industrihistorien i Orkladalføret.

MiST/Orkla Industrimuseum har også ansvaret for Rindal Skimuseum som har et ambisiøst sommerprogram. Utstillingene, cafeen og museumsbutikken er åpen tirsdag-søndag, og det er barneaktiviteter hver tirsdag og spektakulær tunkonsert 1. juli.

I sum mener Orkla Industrimuseum at Orkland og Rindal vil ha et vel så spennende museums- og opplevelsestilbud i år, selv uten passasjertrafikk på Thamshavnbanen denne sommeren.

Powered by Labrador CMS