Surnadal kommune:

Kommuneoverlege Bjørn Buan
Kommuneoverlege Bjørn Buan

Slagpasienter i skvis

Publisert

Med bakgrunn i en avviksmelding fra legesenteret i Surnadal angående kritisk tidstap for slagpasienter i Surnadal, orienterte kommuneoverlege Bjørn Buan på kommunestyremøtet torsdag 31. mars om risikoen slagpasienter - og andre tidskritiske pasienter - i verste fall løper.
– Ambulansen vil østover, men signalene peker vestover, sa Buan.

– Saken handler primært om ambulansen skal vestover eller østover, sa Buan. I Norge har vi 12000 nye tilfeller av slagpasienter hvert år, noe som utgjør 1-2 tilfeller per måned i Surnadal. Det er ikke mange det er snakk om, men det er dramatisk for de det gjelder.

– Behandlingen og opplegget rundt slagpasientene har blitt mer avansert etter hvert, blant annet kan nevrokirurgi utgjøre en stor forskjell, fortsatte Buan. Det hersker ifølge Buan selv en lokal medisinsk enighet om at pasientene bør sendes til St. Olavs i Trondheim. Buan understreket at han deler dette synet.

Det er ifølge Buan Helse Møre og Romsdal som skaper problemene. Av naturlige årsaker vil et fylkesbasert helseforetak ønske å styrke sine egne institusjoner, men om dette fungerer i praksis er Buan svært usikker på.
– Helsedirektoratet legger stor vekt på at man skal ha en helhetlig behandlingstjeneste for slagpasienter, og dersom det trengs kirurgi er det St. Olavs som gjelder, sa Buan. I tillegg er det enighet på det faglige nivået. St. Olavs tar gjerne imot slagpasienter fra Surnadal.

AMK-sentralen i Møre og Romsdal er i Ålesund. Det betyr at dersom en surnadaling, som er i en situasjon der minutter teller, havner til sentralen i Ålesund hvis det ringes 113. Og ved mistanke om slag eller andre tidskritiske sykdomshendelser skal det ringes direkte til 113 og deretter iverksette tiltak for rask transport til Sykehus.
– Dette har ikke alltid skjedd i Surnadal, og det er fortvilt for både pasient og legevaktlege.

– Når uhellet er ute haster det med å sende pasienten til behandling der god behandling finnes, sa Buan. Min tålmodighet strekkes i denne saken.

Der fagmiljøet virker å være enige, er det på overordnet nivå at krefter trekker i motsatt retning.
– Dette handler om pasientene det haster mest med. Vi merker oss at 90 % av ambulansetransport fra Surnadal går østover. Også legevakten på Orkanger synes det blir rart å forholde seg til Møre og Romsdal med St. Olavs en halvtime unna.

– Jeg er også usikker på om vakttjenesten i Møre og Romsdal er tilstrekkelig oppdatert, både på geografien og på avtaleverket. Jeg vil mer enn antyde at kommunen bør gå hardt til verks overfor Helse Møre og Romsdal hvis det blir flere tilfeller. Det må gjøres en forsvarlighetsvurdering av tiltakene de har prøvd å trumfe gjennom.

– Vi har ingen å miste, avsluttet Buan.

Powered by Labrador CMS