Legene i Surnadal er bekymret for at slagpasienter mister verdifull tid

Fagledernettverket for hjerneslag i Midt-Norge har vedtatt at pasienter fra Surnadal kommune i hovedregel skal sendes til sykehuset i Kristiansund ved hjerneslag, eller ved mistanke om hjerneslag. Det bekymrer legene i Surnadal.

Publisert Sist oppdatert

Et mangeårig samarbeid med Orkanger, og egen avtale om bruk av Orkdal sykehus ved akuttinnleggelser, gjør at pasienter i Surnadal tror at de fritt kan velge å dra nordover om de ønsker. Dette tilbudet har blitt redusert for en viktig gruppe pasienter.

Slagpasienter kunne frem til 2018 bli henvist til Orkdal sykehus i tråd med egen avtale. Samme året ble slagbehandlingen flyttet fra Orkdal sykehus til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Fagledernettverket for hjerneslag i Midt-Norge har nå bestemt at pasienter fra Surnadal kommune med hjerneslag, eller ved mistanke om hjerneslag, skal sendes til Kristiansund sykehus, som ifølge fagledernettverket er lokalsykehuset til surnadalingene. Dette gjelder både ved bruk av ambulanse og helikopter.

Hjerneslag skyldes som oftest hjerneinfarkt, men kan også skyldes hjerneblødning. Slagtilfelle som skyldes blødning er avgjørende å få oppdaget med CT, da behandlingen av infarkt og blødning er forskjellig. Slagpasienter skal derfor alltid kartlegges med bildediagnostikk før behandlingen kan starte.

Noen hjerneslag grunnet infarkt kan skyldes en blodpropp som kan være tilgjengelige for «utfisking», også kalt trombektomi. Dette er en spesialisert behandling som lokalsykehuset i Kristiansund ikke kan tilby, og pasienten må fraktes til St. Olavs Hospital for videre behandling.

- Vi er svært bekymret for at dette vil ta for lang tid for pasienter fra Surnadal. For en vellykket slagbehandling er tidsfaktoren avgjørende. Diagnostiseringen og behandling må skje raskest mulig. Tapt tid er tapte hjerneceller, og for enkelte pasienter vil dette være kritisk, sier Gunn Eline Børmark, Birgitte Sæther Moen, Sivert Skuggevik og Atle Aune, som alle er fastleger ved Surnadal legesenter.

Legene er også kritisk til at det ved dårlig flyvær, der helikoptertransport ikke er mulig, må brukes ambulanse på hele strekningen hvor man i tillegg er avhengig av ferje.

- Slagpasientene må altså fraktes til Kristiansund i stedet for raskeste vei, som i dette tilfellet er Trondheim. Økt tidsbruk gir potensielt dårligere prognose for pasienten, sier de.

Legene presiserer at de ikke har manglende tillit til Kristiansund sykehus.

- Dette handler ikke om at vi ikke er fornøyd med Kristiansund sykehus. Det handler om den livsviktige tidsfaktoren og manglende tilbud om spesialisert behandling, sier de.

- Pasientene er tjent med samarbeid nordover

Legene i Surnadal forteller at pasientene ofte blir overrasket over at det ikke er fritt sykehusvalg ved øyeblikkelig hjelp.

- Ordningen med fritt sykehusvalg er godt kjent for de fleste, men ikke at akuttinnleggelser er unntaket. Det er bare ved planlagte innleggelser du kan velge behandlingssted, og det er det mange som ikke er klar over. Når det gjelder legevakta har vi fortsatt samarbeid nordover, så vi har full forståelse for at folk kan bli forvirret, sier Aune.

Legene har forståelse for at slagpasienter fra Surnadal ønsker seg til St. Olavs.

- De aller fleste i Surnadal vil trolig ha et ønske om behandling i Trondheim, men vi har ikke myndighet til å ta den avgjørelsen. Det er ikke vi på Surnadal legesenter som bestemmer, sier Aune.

Legene er ikke i tvil om at slagpasientene er best tjent med et fortsatt samarbeid nordover.

- Eksisterende avtale med Orkdal sykehus må styrkes, slik at pasienter fra Surnadal får være en del behandlingstilbudet som overføres derfra til St. Olavs Hospital i Trondheim, sier Børmark, Sæther Moen, Skuggevik og Aune.

Tar saken på største alvor

Legene ved Surnadal legesenter har orientert administrasjonen i Surnadal kommune om problemstillingen, og har lagt frem flere eksempler på tilfeller hvor slagpasienter har ventet farlig lenge på en avklaring.

- I fjor kunne vi flere ganger i måneden oppleve uheldige situasjoner som involverte pasienter med mistanke om drypp. Først ringte vi til St. Olavs, men de ville ikke ha oss oppover. De ba oss ringe Molde sykehus, men legene i Molde ba oss ringe Kristiansund sykehus. Pasienten måtte ligge i ambulansen å vente på en avklaring på hvilken retning vi skulle kjøre. Det er uholdbart, sier Aune.

Legene opplever dette som en svært krevende situasjon.

- Vi må kjempe for hver eneste pasient, sier Børmark.

Ledelsen i Surnadal kommune var enig med legene, tok tak i saken og rettet en henvendelse til St. Olavs Hospital. Resultatet ble brevet fra Fagledernettverket for hjerneslag i Midt-Norge, datert 26.11.21, med beskjed om at legene i Surnadal, med noen få unntak, skal forholde seg til lokalsykehuset i Kristiansund ved hjerneslag, eller mistanke om hjerneslag.

- Det var ikke det utfallet vi hadde håpet på, sier Aune.

Ordfører i Surnadal kommune, Margrethe Svinvik, støtter legenes bekymring.

- Dette er en sak vi tar på største alvor, og jeg støtter bekymringene som legene beskriver. Vi skal følge opp saken, og forsikre oss om at pasientene får den hjelpa som er nedskrevet i samarbeidsavtalen med St. Olavs Hospital, som er vårt lokalsykehus. Jeg kan ikke se at fagledernettverket kan gjøre endringer i avtalen slik uten videre, og håper det hele beror på en misforståelse som kan ryddes opp i, sier Svinvik.

Samarbeidsavtalen kan du lese her

Slik gjenkjenner du et hjerneslag

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. En enkelt test kan redde liv.

Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:

  • PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning.
  • SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.
  • LØFTE – prøv å løfte begge armene.

Ring 113 så fort som mulig hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene. Det er viktig å komme raskt til sykehuset for å unngå skader. Hvert minutt teller!

Powered by Labrador CMS