Kirsti Grytbakk, Daniela Bjerklund, Berit Moan Møkkelgård og Agnethe Halgunset foran døra til helsestasjonen på ungdomsskolen.

Helsestasjon for ungdom - et gratis lavterskeltilbud

Helsestasjon for ungdom er et lovpålagt tilbud til ungdom fra 12 år og oppover, og tilbudet for elevene på ungdomsskolen i Rindal ganske nytt. Tilbudet finnes også på de videregående skolene.

Helsestasjonen på ungdomsskolen i Rindal er åpen hver tirsdag kl 14 - 15. Dette tidspunktet er valgt for at elevene skal kunne komme innom i skoletida, eller etter skoletid hvis de heller vil det.

– Vi er glade for å ha kommet i gang, og for å kunne gi dette tilbudet til ungdom i Rindal, sier helsesykepleier Berit Moan Møkkelgård.

Kommunen har søkt helsedirektoratet om tilskudd til oppstart av helsestasjon for ungdom, og fikk det innvilget. Elevene på skolen ble informert ved oppstarten i februar, og det ble også informert om tilbudet på livsmestringsuka på ungdomsskolen i mars.

Håper at foreldre vil snakke med barna om tilbudet

De som jobber på helsestasjon for ungdom i Rindal er Agnethe Halgunset, som er lege, helsesykepleier Berit Moan Møkkelgård, psykolog Daniela Bjerklund og jordmor Kirsti Grytbakk. Nå vil de informere flere om at tilbudet finnes. De vil gjerne at foreldre kan ta en prat med barna om hva helsestasjonen kan hjelpe til med.

Agnethe er på helsestasjonen hver tirsdag, og de ande tre bytter på å være her, så de er alltid to til stede. De har et ekstra rom tilgjengelig, slik at to ungdommer kan komme samtidig.

– Døra til helsestasjonen er åpen når det ikke allerede er noen her, og da er det bare å komme innom, sier Agnethe.

Tilbudet på helsestasjonen er lavterskeltilbud. Det skal være enkelt å få hjelp her, og det er gratis.

Det går an å komme til helsestasjonen også med "små" spørsmål. Det kan være om man har vondt et sted, om man tenker mye på noe, bekymrer seg eller lurer på noe. Det kan være at man synes noe er vanskelig på skolen, gruer seg til prøver, eller lignende. Det kan også være at man lurer på noe om kroppen sin, om det man opplever er normalt, for eksempel. Som oftest er det man opplever normalt, men hvis man har gått og bekymret seg kan være godt å få en bekreftelse.

Prevensjon og klamydiatest

Helsestasjonen har gratis kondomer i ulike varianter, og kan skrive ut resept på annen prevensjon. Her kan man også få tatt klamydiatest eller graviditetstest, raskt og enkelt.

Det meste kan løses på helsestasjonen. Hvis det er behov for mer hjelp så kan man få time på legekontoret eller hos andre instanser.

De ansatte på helsestasjonen har selvsagt taushetsplikt. Lærerne får aldri vite noe om hva som blir tatt opp på helsestasjonen. I noen tilfeller kan det være en fordel om foreldre blir informert, men det blir alltid gjort i samråd med ungdommen selv. Foreldrene får aldri vite noe uten at det er avtalt med ungdommen først. Terskelen for å informere foreldre øker med alderen, opp til 16 år.

Alt dette kan man få hjelp med på helsestasjon for ungdom.
Powered by Labrador CMS