LESERINNLEGG:

Helsedirektoratet kutter støtte til N.K.S veiledningssentre

Publisert

Uttalelse fra N.K.S Trøndelag-Sør sitt fylkesårsmøte 23. april 2023

Norske Kvinners Sanitetsforening har siden 1974 drevet veiledningssenter for pårørende til personer med utfordringer innen rus og psykisk helse.

Helsedirektoratet har nylig avslått N.K.S. sin søknad om 15 millioner kroner til videre drift. Uten økonomisk støtte, blir disse sentrene nedlagt. I 2022 gjennomførte sentrene tett på 10 000 konsultasjoner med pårørende.

I Hurdalsplattformen har regjeringen pekt på at mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse bør få hjelp der de er.

Veiledningssentrene er nettopp et slikt lavterskeltiltak som regjeringen fremhever viktigheten av. Vårt tilbud er et supplement, som ikke dekkes av offentlige eller private aktører. Kuttet vi nå opplever står i sterk kontrast til politisk retorikk om at tilbud innen rus og psykisk helse skal styrkes.

Sentrene er lokalisert i alle fire helseregioner. De som henvender seg til sentrene er barn, ungdom og voksne i alle aldre, hovedsakelig kvinner.

Vi viser til nylig avlevert NOU om kvinnehelse, " Den store forskjellen - Om kvinners helse og betydning av kjønn for helse."

Vi som samfunn har ikke råd til at slike tilbud nedlegges. Risikoen er stor for at viktig kompetanse, bygget opp over år, forsvinner uten at gode alternativer er på plass.

N.K.S. Trøndelag-Sør vil på det sterkeste anmode om at Helsedirektoratet snur i denne saken, og viderefører støtte til dette livsviktige tilbudet.

Tiltaket bør bli et fast punkt på statsbudsjettet.

Følgende sanitetsforeninger står bak denne uttalelsen:

Aursund - Buvik - Byneset - Charlottenlund - Flå - Haltdalen - Heimdal/Flatås Hemne - Horg - Hølonda - Klæbu - Leinstrand - Løkken - Meldal - Nedre Melhus

Orkdal - Rindal - Rissa - Røros - Selbu - Strindheim - Trondhjem

Tydal - Valsøyfjord - Ørland - Ålen

Powered by Labrador CMS