Pinsedag i Stangvik:

Ofte fullsett kyrkje – som her for nokre år sidan.
Ofte fullsett kyrkje – som her for nokre år sidan.

Unik høgtidsfeiring

Mange stader er pinsa den glømte kyrkjehøgtida. Men i Stangvik har den rike og synlege tradisjonar.

Søndagens fellesgudsteneste samlar folk frå alle nabobygder – frå så å seie det gamle «Stor-Stangvikgjeldet». Blir veret lagleg, kjem også somme roande i historiske kyrkjebåtar.

Pinsa er kyrkja sin fødselsdag og fortel at Den heilage ande danna den første kristne kyrkjelyd. Dagens tekster, salme- og musikkvalg gjenspeglar dette.

En kirke delvis gjemt bak noen trær
Stangvik kyrkje – klar til pinseinnrykk

Mange gjer teneste

Prestane Torbjørn Brøske (Stangvik), Vidar Wilhelmsen Rygh (Surnadal) og Lene Gåsvatn (Rindal) gjer teneste. Kyrkjetenar, diakonar, klokkarar og musikarar frå distriktet samarbeider. Bjørn Vevang er organist. Eit liturgisk kor er samansett for høvet.

To små blir døypte denne pinsedagen. Takkofferet går til kyrkja sitt samarbeid med Det Norske Misjonsselskap om tiltak m.a. i Etipoia.

En prest kledd i prestekjole. Bak han står to damer.
Vår nye prost Vidar Wilhelmsen Rygh deltek – som bl.a. klokkar Randi Bøe i bakgrunnen.
En mann som spiller på et kirkeorgel.
Kantor i Rindal, Bjørn Vevang, gjer tenesete ved orgelet.

Kaffe, boksøg og konsert

Etter gudstenesta er det ope kaffesamver i Prestegarden. Der blir det også «boksøg» i samarbeid med Vårsøghelga.

Som ofte før fell nemleg Vårsøghelga saman med pinsa. Dei arrangerer konsert i Stangvik kyrkje om ettermiddagen. Der hører vi m.a. trompetvirtuosen Ole Edvard Antonsen, organist Erling With Aasgård og koret Aurum.

All grunn til å besøke Stangvika denne pinsedagen!

En robåt med folk som ror med fire årepar, nær ei strand i fint vær.
Kyrkjebåten frå Hamnes kjem truleg i år og.
Utsmykning over prekestolen i ei kirke, med blant annet ei due i gull.
Pinsesymbol: Dua – Den heilage andens symbol – svevar over preikestolen i pinsekyrkja Stangvik.
Powered by Labrador CMS