Bønekrukker i kyrkjene

Bønekrukka var ei tid bruka i gudstenestene. Den gjekk somme stader ut av bruk – helst grunna koronapandemien.

Publisert

No er ho veg inn att fleire stader. Bruken skjer som biletet og teksten her viser:

* Når ein har noko eller nokon ein vil be for, kan ein anonymt skrive bøn på ein lapp og legge den i krukka. Eller ein kan legge ein liten stein dit - som symbol på den børa ein legg av seg ved å be.

* I gudstenesta blir det bede ei samla bøn for det som er i krukka - utan å sitere det som er skrive.

* Etter gudstenesta blir lappane makulerte.

Powered by Labrador CMS