Nye observasjoner av gaupe i Surnadal:

SNO oppforder til å registrere observasjoner av store rovdyr via app

Søndag kveld ble ei gaupe observert svært nær bebyggelse like utenfor Surnadalsøra.

Trollheimsporten har fått tillatelse til å dele Astrid Mogstad Høivik sine flotte bilder av gaupa.

Ikke overrasket

Lars Olav Lund i Statens naturoppsyn har ansvar for rovviltarbeidet i Møre og Romsdal. Han er ikke overrasket over at gaupa ofte observeres nær bebodde områder. Hver gaupe har et stort revir, og kulturlandskap er naturlige leveområder, også nær bebyggelse, forklarer han. Dyra er ikke mer sky enn at de ferdes på veier og går over bruer, hvor de lett kan bli sett av folk.

– Gaupa er som andre katter, den gjør akkurat det som passer seg sjøl, sier Lund.

Registrer observasjoner av store rovdyr på nett

Han oppfordrer folk til å legge inn sine observasjoner av store rovdyr på skandobs.no. Dette kan også lases ned som en app. Her registreres observasjoner av store rovdyr i hele Skandinavia.

Hvis man er så heldig å se ei gaupe så er det bare å nyte opplevelsen så lenge det varer. Gaupa oppdager som oftest oss før vi oppdager den, og vil raskt trekke seg unna, sier han.

Han har ikke satt seg inn i årets bestandstall for gaupe i vårt område, men sier at dette ligger tilgjengelig på rovdata.no. Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Det er en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforskning (NINA). På rovdata.no kan man også finne mye informasjon om gaupe.

Lars Olav Lund forteller at det foregår systematisk registrering av gauper, og at det først og fremst er familiegrupper som er relevant å følge med på. Registreringsperioden av familiegrupper går fra 1. oktober - 1. mars. Gaupekull blir født tidlig på sommeren, i juni. Det er en viss dødelighet, så de ungene som fortsatt er med mora 1. oktober er interessant å registrere.

Når det blir lagt inn observasjoner av mer enn ei gaupe i skandobs.no, så får SNO automatisk melding om dette, og kan vurdere å spore dyra for å bekrefte observasjonen. Gauper fanges også sporadisk opp på viltkamera, både private og NINA sine kamera. Dyra kan gjenkjennes på bilder, blant annet ut fra flekkmønsteret i pelsen.

Gaupeunger blir født blinde, og begynner ikke å ferdes utenfor hiet før de er et par måneder gamle, det vil si i august. SNO er selvsagt interessert i å få melding om eventuelle observasjoner av hi eller gaupeunger, og dette kan også registreres på skandobs.no