Surnadal pensjonistlag:

Stavgang til Vang

Publisert

Værutsiktene var ikke de beste i dag, hvor Yr sendte ut varsel om kraftig vind og mye nedbør. I morgentimene så det ganske lyst ut med streif av sol, men da vi startet turen til Vang kom det lett regn. Imidlertid var det stort sett opphold da 22 deltakere la ut på tur. Det var valgfritt om en ville gå til Øygardshalsen eller mot Stangvik. Gruppen delte seg, og de fleste tok leia mot Øygardshalsen. Kaffepausen tok vi innendørs i I.L. Søya sitt klubbhus. Fredrik Sogge, og Brynhild og Mali hadde bakt velsmakende kaker som satte sitt preg på kaffepausen. Sissel Ulven Mogstad delte ut blomster til stavgang-komiteen, noe de satte stor pris på. Hvis en ser på snitt-tallet av deltakere på stavgang i år, ligger det på 24, noe vi er godt fornøyd med.

I Søya-posten av nr. 3 i 1984 kan en lese at dugnadsånden igjen har gitt seg utslag i form av et flott nybygg ved lysløypa ved Vang. Bygget er nevnt som smørebu, klubbhus, varmestue, og at dette huset er et lags-tilvekst som vil være med og de øke både konkurranse- og trim/mosjonsaktivitetene. Nestformann/anleggsleder på den tiden, Magnar Haugen, var “primus motor” for oppføringen av bygget, og tok kontakt med alle snekkerkyndige medlemmer i laget om de ville stille til dugnad og lede arbeidet. Responsen var positiv, og det ble satt opp arbeidsgjenger på tre mann, hvorav en var snekkerkyndig og ledet arbeidet. Disse gjengene skulle arbeide fire timer pr kveld i en turnus innenfor fjorten dager, inntil huset var ferdig. Senere er det etter hvert bygd hus hvor tidtakerne holder til, og uthus for oppbevaring av utstyr. Som følge av den store dugnadsinnsatsen ble kostnaden på huset ca. kr.130 000. Byggeperioden har pågått over flere år, og i Søya-posten nr. 2 i 1990 står det om dugnadsfest med rømmegrøt og spekemat, noe som ble en hyggelig kveld for ca. 40 deltakere.

Stavgang-komiteen takker alle for laget i år, og håper på like god deltakelse neste år!

Powered by Labrador CMS