Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Stikk UT! lanseres i hele Norge

Suksessoppskriften Stikk UT! fra Møre og Romsdal går nasjonalt, med oppstart av første fase i sommersesongen 2024.

Den populære turregistreringen ble grunnlagt i Molde i 2005, og har utviklet seg til å bli fylkets største folkehelsetiltak, skriver Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal i ei pressemelding. Nå innføres Stikk UT! i til sammen ni friluftsrådsområder, og målet er å være landsdekkende innen en treårsperiode.

– Stikk UT! har vært en fantastisk reise som vi har gjort sammen med Sparebanken Møre og Morotur.no, som driftes av Romsdal fylkeskommune. Nå har Stikk UT Norge-prosjektet fått 2 millioner kroner fra Sparebanken Møre slik at vi kan dele suksessen med friluftsråd i andre deler av landet, sier Ola Fremo, leder av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR). 

Friluftsrådene i Nordmøre og Romsdal og på Sunnmøre har fått med seg sju andre friluftsråd i landet. Fem av dem i Nord-Norge – Finnmark, Nord-Troms, Midt-Troms, Vesterålen, Midtre Hålogaland – samt Fjordane i vest og Lister i sør. Sammen danner de Stikk UT! Norge-piloten, som har oppstart i sommersesongen den 1. mai. 

Folkehelsearbeid på sitt beste

Ifølge Fremo bruker rundt 20 prosent av befolkningen i Møre og Romsdal fritida si på Stikk UT!, og i tillegg er det langt flere enn de som registrerer turer, som bruker kartet, appen og turene. 

– Det å få folk ut på tur er friluftsrådenes viktigste oppgave og folkehelsearbeid på sitt beste, og bidrar til bedre fysisk og psykisk helse og livskvalitet. Stikk UT! gjør det enkelt å komme seg ut på tur og er et godt og trygt møte mellom mennesker og naturen. Vi er veldig glade for at Sparebanken Møre er engasjert i arbeidet vårt og har vært med oss på hele denne reisen, sier Fremo.

– Vi har sett Stikk UT! utvikle seg til å bli et kjært tilbud for hele fylket. Her finner du turmål som favner om alle, fra de enkleste til de råeste turene. I tillegg til den nasjonale satsingen, har vi inngått en treårig avtale med Friluftsrådene i fylket. Støtten går blant annet til produksjon av kart, skilt løypetracking og oppgradering av de tekniske løsningene rundt Stikk UT!, noe vi i Møre og Romsdal får glede av, sier Kolbjørn Heggdal fra Sparebanken Møre og banksjef for Næringsliv Romsdal.

Om Stikk UT! og friluftsrådene

  • Stikk UT! eies og driftes av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. I 2015 ble Sunnmøre Friluftsråd med på ordningen. Også Heim kommune i Trøndelag er med på Stikk UT!.
  • Stikk UT! har både sommer- og vintersesong, og tilbyr turer i ulike vanskelighetsgrader. 
  • I 2023 var det over 40.000 deltakere som til sammen registrerte opp mot 1 millioner turer og i vintersesongen deltok 10 000 personer som registrerte 146 000 ski- og fotturer.
  • Norge har til sammen 29 friluftsråd. Dette er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. 

 

 

Fotokreditering: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Fra venstre: Andreas Ugelvik Kanestrøm, banksjef Personmarked Molde SBM, Hilvi Auerdahl, prosjektleder Stikk UT! Norge, Kolbjørn Heggdal, banksjef Næringsliv Romsdal SBM, Liv Synnøve Hoel, prosjektleder Stikk UT! Møre og Romsdal.

Powered by Labrador CMS