Åpen Dag 7. september -23

Bilde frå forsamlinga i salen
Innslaget med Åse Jødal og to-radaren var populært

Frå avansert medisindispensar til torader

Rindal Pensjonistlag hadde breitt program på Åpen Dag denne torsdagen. Ei engasjert forsamling fekk høre om høgteknologisk velferdsteknologi og reinlender på torader.

Publisert

Frå Rindal kommune stilte Grete Ranes Heggem, Åge Jonli og Ingrid Øyen og orienterte om dei ulike hjelpemidlane kommunen har teke i bruk.

Grete Ranes Heggem, Åge Jonli og Ingrid Øyen
Grete Ranes Heggem, Åge Jonli og Ingrid Øyen fekk presentert den trygghetsskapande teknologien som Rindal kommune brukar
Grete Ranes Heggem med ein medisindispenser
Grete Ranes Heggem med ein medisindispenser. Rindal kommune har 12-13 slike i bruk av 20 dei har kjøpt.
Jonli viser fram trygghetsalarm
Åge Jonli viser fram basen til den nyaste trygghetsalarmen.

Åge Jonli hadde laga ei utstilling av hjelpemiddel framme i salen. Der kunne vi sjå mellom anna trygghetsalarm, GPS-klokker, brannsikring/komfyrvakt, medisindispenser og kommunikasjonsskjermen Komp.

RoomMate

Vi fekk også forklart korleis det digitale tilsynet ved dei nye heildags omsorgsbustadene (HDO-bustadene) verkar. Systemet heiter RoomMate og gjer at at brukarane kan kjenne seg trygge. Dei blir ikkje overvåka, men dei blir våka over. Kanskje best av alt, dei blir våka over utan at nokon kikar inn på romma deira om natta og vekkjer dei.

Dei som bur i denne avdelinga har også ei dørstyring med eit armband som gjev dei tilgang til rommet deira, i staden for nøkkel. Dørstyringa kan stillast inn både på tid og kva rom ein kan ha tilgang til.

Avansert dørklokke som varslar både med lys og stillbar lyd, i tillegg til skjerm. Røykvarslar hører sjølsagt med!
Avansert dørklokke som varslar både med lys og stillbar lyd, i tillegg til skjerm. Røykvarslar hører sjølsagt med!

Helseplattformen

Grete Ranes Heggem orienterte også om den nye og svært mykje omtala Helseplattformen. 3. november kl. 22.00 blir den innført for Rindal.
10 kommunar brukar den alt, 21 har vedteke bruk.

Kart med faremarkering av kommunane alt etter kva status dei har i forhold til Helseplattformen
Kartet viser med fargar kva status dei har i forhold til Helseplattformen

Målet er "ein pasient - ein journal". Det vil gje gevinst i form av spart tid og betre tryggleik. Du kan alt no laste ned appen HelsaMi, noko mange i Rindal alt har gjort. Har du vore innom St.Olav-sjukehusa vil du sjå meldingar der.

Datakurs - dataklubb

Data er komme for å bli, "det går ittj over", sa ei kjent rindalspensjonist. Derfor var det naturleg å informere og invitere til datakurs og dataklubb etter det som vart sagt om Helseplattformen. Det er nødvendig med eit minimum av datakunnskap for å vere med på utviklinga. Elles må ein ha andre til å administrere seg.

Første samlinga i dataklubben blir onsdag 13.september kl. 12.30 - 14.30 på Frivilligsentralen, deretter kvar onsdag utover hausten. Det vil også bli invitert til datakurs denne hausten.

Åse Jødal frå Meldal med toraderen
Åse Jødal frå Meldal med toraderen

Toradar og Prøysen

Gjesten frå Meldal, Åse Jødal, stilte med toraderen sin og Prøysentekster. Ho opna på topp med Dronningvalsen som ho hadde skrive til reopninga av Orkdal sjukehus. Sjøl om dronninga ikkje kom til denne opninga, overlevde tittelen, og utføringa hadde nok dronninga også sett pris på.

Da Jødal heldt fram med ein reinlender ho hadde skrive til bror sin, var det fleire seniordansarar som fekk rykningar i kroppen og måtte opp på golvet! Helene kasta krykkja og vart med Anne Lise ut på golvet da toradaren gjekk ovet til tango og allsong(nynning) frå salen.

Anne Lise og Helene i ein reinlender
Anne Lise og Helene i ein reinlender

Åse Jødal delte også muntre tekster frå Alf Prøysen med oss, og dei trefte publikum svært godt før dei fekk kaffe og brødskive.

Powered by Labrador CMS