ANNONSE:

En bom på en privat grusveg

Fossdalsvegen åpnet!

Fossdalsvegen er åpen for trafikk. Bomavgift og sommerparkering foran bommen, betales enten kontant eller med vipps i kassen ved bommen. Husk at det er et annet vipps-nummer for parkering på sommer enn det er for vinterparkering. For enklere kontroll, vil vi at alle som betaler avgift fyller ut kvittering. Også de som betaler med vipps. Egne kvitteringer for betaling med vipps, ligger i bomkassen.

Minner om at vegen fra parkeringsplassen uti Dalan, til brua ved låven, er privat veg. Privat veg er det også fra parkeringsplassen og oppover til "Trø-setra".

Fossdalsvegen Veglag

Powered by Labrador CMS