Statkraft melder:

Damprosjekt Folldalen uke 28

Plan for arbeid i ukene 29 og 30

Folldalsveien:

Det vil bli montering av skilt og bommer langs veien, kan medføre noe ventetid men ikke mange minuttene.

Ellers vil det og bli vedlikehold på veien.

Det vil i uke 32 bli oppstartet produksjon av vei grus, den vil bli kjørt ut på veien fortløpende.

Storbekken:

Støpe arbeidene skal stort sett være ferdige i løpet av uke 28.

Follsjø dam og riggområde:

Det vil pågå arbeider med armering og forskaling av ledemurer nedstrøms dammen.

Det vil pågå montering av telt på rigg plassen.

Steinbrudd:

Boring og sprenging.

Lasting og transport av stein, der vil det bli minimalt med transport ut i fra bruddet.

Gråsjø dam:

Plassen på østsiden av Gråsjø dam er stengt for trafikk bortsett fra anleggstrafikk og der vil det pågå klargjøring for knuseverk som skal produsere blant annet vei grus.

Follsjø og Gråsjø magasin:

Det vil i sommer og høst bli lav vannstand i Gråsjø, dette for at vi skal kunne få utført arbeidene som skal gjennomføres på vannsiden av dammen, det vil si at det blir vanskelig å benytte båt på Gråsjøen i år. For Follsjø sin del vil det være høy vannstand i sommer.

Powered by Labrador CMS