Vis hensyn ved ferdsel langs veiene i Folldalen i sommer

Turisttrafikken i Folldalen begynner å ta seg opp og med anleggstrafikken som pågår blir det dårlig med plassen enkelte steder så vi vil be de som ferdes om å parkere slik at trafikken langs veien ikke blir hindret og samtidig parkere slik at det blir plass til flest mulig.

For trafikken over Follsjø dammen må en se til at det ikke er andre kjøretøy på dammen når en kjører ut på dammen fordi det er ikke møteplasser på dammen. Det er også all stans forbudt på dammen. Når en kommer over dammen så kjører en ikke ned til høyre men kjører inn mot Soliråa, dette fordi vi har behov for at alle møteplasser er frie slik at dumperne kan møtes i bakken der. Det vil si at veien vil bli stengt for all trafikk bortsett fra anleggstrafikk.

Ta hensyn til andre når en ferdes langs veien så vi ungår ulykker.

Powered by Labrador CMS