Statkraft melder:

Rehablitering av Folldalsvegen og henting av båter fra Gråsjøen

Det vil bli hentet ned båter fra Gråsjøen den 22. desember. Båtene blir kjørt ned til vedhuset på Kvammen. De som eier båter oppe ved Gråsjøen kan ta kontakt med Jostein Bruset (416 21 177).

Folldalsvegen

Det vil bli foretatt full rehabilitering av kulverten over Storbekken med oppstart i midten av januar. Det vil føre til at veien videre innover blir stengt i en eller flere perioder. Vi vil komme tilbake etter jul med tidfesting når veien vil bli stengt.

Powered by Labrador CMS