Statkraft melder:

Informasjon om damprosjektet i Folldalen uke 48

Folldalsveien:

Det vil i fra mandag 6/12 bli regulering av trafikken fra Follsjø og forbi Gråsjø i arbeidstiden på grunn av anleggstrafikk.

Det blir da ledebil med avgang fra Follsjø partallstimer og fra Gråsjø oddetallstimer.

Arbeidstiden er fra kl. 0700 til 2000 mandag – lørdag, utenfor arbeidstiden er veien åpen for fri ferdsel.

Steintransport i fra Gråsjø til Follsjø.

Follsjø dam og riggområde:

Det pågår betongarbeider nedstrøms Follsjø dam.

Steinbrudd:

Boring og sprenging.

Lasting og transport av stein til mellomlager.

Gråsjø dam:

Det vil pågå arbeider med armering og forskaling av ledemurer og lekkasjemålehus nedstrøms dammen.

Det er arbeide på overløpsdammen på oppstrøms side.

Plassen på østsiden av Gråsjø dam er stengt for trafikk bortsett fra anleggstrafikk.

Follsjø og Gråsjø magasin:

Det vil i høst og vinter bli lav vannstand i Gråsjø, dette for at vi skal kunne få utført arbeidene som skal gjennomføres på vannsiden av dammen.

For Follsjø sin del vil det være høy vannstand fremover.

Generell info:

Vi ønsker at skilting og gjerding blir respektert. Ikke gå eller kjør inn i anleggsområdene, da det er potensiale for skade på både person og kjøretøy.

Powered by Labrador CMS