Statkraft melder:

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvrerings­reglementet for tapping av Gråsjø og Follsjø i Surnavassdraget i Rindal og Surnadal kommune

NVE viser til deres søknad av 15.01.2021 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Trollheim kraftverk.

Om søknaden, NVE har pålagt Statkraft Energi AS å utføre utbedringer på Follsjødammen og Gråsjødammen for å tilfredsstille krav i damsikkerhetsforskriften. Dammene skal blant annet plastres på oppstrøms side. Disse tiltakene er ikke mulig å gjennomføre uten å fravike manøvreringsreglementet ved å senke vannstanden under LRV.

Det planlegges å tappe ned Gråsjø til kote 424. LRV er på kote 430. Nedtappingen skal skje i tidsperiodene 01.09.2021-15.05.2022 og 01.09.2023-15.05.2024.

Det planlegges å tappe ned Follsjø til omtrent kote 362. LRV er på kote 375. Nedtappingen skal skje i tidsperioden 01.09.2022-15.05.2023.

Søker opplyser at det søkes om såpass lange perioder med fravik for å gi fleksibilitet til å gjennomføre tiltakene til tross for usikre værforhold. Søker skriver videre at det er stor usikkerhet knyttet til tilsig, og at det kan bli en utfordring å få vannstanden ned til rett tid. Perioden med vannstand under LRV skal reduseres til et minimum.

I perioden med nedtappet Follsjø, vil vannet bli sluppet forbi bekkeinntakene til Rinna og Bulu, og vannet vil renne naturlig her. I periodene med nedtappet Gråsjø, vil bekkeinntakene i Vindøla stenges og vannet renne forbi.

Powered by Labrador CMS