Pressemelding:

Follsjødammen
Follsjødammen

Skanska skal rehabilitere Trollheim-dammene

Skanska har signert kontrakt med Statkraft for rehabilitering av to fyllingsdammer, en overløpsdam og et lukket flomløp. Kontrakten har en verdi på 508 millioner kroner og inngår i ordrereserven for Norden for tredje kvartal.

Dammene er inntaksmagasiner for Gråsjø og Trollheim kraftverk som ligger i kommunene Surnadal og Rindal. Dammene ved Gråsjø danner inntaksmagasin for Gråsjø kraftverk som har utløp i Follsjøen. Follsjødammen danner inntaksmagasin for Trollheim kraftverk. Anleggene skal fornyes og rehabiliteres for å tilfredsstille dagens forskriftskrav, og arbeidet starter våren 2021 og skal etter planen ferdigstilles innen 1. september 2025. Kraftverkene eies og driftes av Statkraft.

Skanska skal forsterke begge dammene med støttefyllinger og skråningsvern, både oppstrøms og nedstrøms. Det skal bygges nye kroner på begge dammene, samt at de får nye lekkasjemålesystemer. I tillegg skal også flomløpet på dammen ved Follsjøen utvides.

Steinar Myhre, konserndirektør for anleggsvirksomheten til Skanska Norge.
Steinar Myhre, konserndirektør for anleggsvirksomheten til Skanska Norge.

- Kraft- og damprosjekter utgjør en vesentlig del av ordrereserven vår, så det er liten tvil om at innenfor dette området så er vi markedsledende i Norge. Vi er selvsagt svært glade for at Statkraft viser tillit og lar oss gjennomføre enda et rehabiliteringsprosjekt for dem. Dette blir et viktig prosjekt for oss i årene som kommer, sier konserndirektør for anleggsvirksomheten til Skanska Norge, Steinar Myhre.


Lang erfaring fra damprosjekter

Rehabilitering av gamle steinfyllingsdammer er et nisjemarked for oss hvor Skanska får utnyttet deres lange erfaring og sterke kompetanse innen kraftanlegg til det fulle. I Vinje i Telemark har selskapet i dag et pågående damprosjekt, rehabiliteringen av Songa og Trolldalen dammer, i tillegg til en rekke andre damprosjekter de har ferdigstilt opp gjennom årene som i dag er i full drift og produserer fornybar energi.

- Arbeidet med rehabiliteringen av dammene på Songa og Trolldalen går nå mot slutten, og det er veldig bra at vi nå får inn et nytt damprosjekt i porteføljen vår. Det blir mange av de samme folkene våre som skal over på det nye prosjektet når det starter opp. Her får vi brukt erfaringen og kompetansen vår på en god måte, og med det tror jeg at forutsetningene ligger til rette for at vi skal lykkes, sier prosjektsjef i Samferdsel & energi i Skanska Norge, Oddmund Hansen.


Ettertraktet kompetanse

Han forteller at det var viktig å vinne dette prosjektet slik at Skanska sikrer jobb og utviklingen til damspesialistene deres.

- Rehabiliteringen av Trollheim-dammene opprettholder damkompetansen vår. Nettopp denne kompetansen har vært helt avgjørende for at vi vant denne kontrakten. Vi sitter på spesialkompetanse og opplever at vi er ettertraktet, forteller Hansen avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS