Elis tilbakeblikk

Faksimile fra første utgave av klubbavisa, enda uten navn.

Sosiale medier på 80-tallet.

Tilbakeblikk på utveksling av informasjon og første utgaven av klubbavisa til Sportsklubben Troll.

Publisert

I over 20 år har Trollheimsporten vært en informasjonskanal for innbyggere, frivillige organisasjoner, kommune og bedrifter.
Egentlig ganske lettvint og praktisk,
for den som vil informere
og den som vil informeres.

På 80-tallet var plakatveggen på S-elektro Frammi Gar'n et av de viktigste stedene for informasjon. I tillegg til selve plakatene, var dette også et viktig samlepunkt for mange, meg inklusiv. Hadde jeg ingen "å vårrå atti", var trikset å gå innom for å lese plakatene, og håpe at noen allerede var der eller kom innom.

Første sida av den første utgaven av klubbavisa fra 1981. Den første utgaven kom i A4-format, mens alle de påfølgende utgavene kom i A5-format.

I 1981 bestemte Sportsklubben Troll at de skulle gi ut en klubbavis og ga oppdraget til Jon Sveen, som redaktør, og Gunnar Bureid, som ansvarlig for layout. Sett i ettertid, ble på en måte datidens "fjesbok".

Som hos Rindal IL i dag, hvor hver avdeling eller lag har sin egen facebookside eller -gruppe, hadde avdelingslederne hvert sitt innlegg med litt historikk fra de siste månedene og litt om hva som skulle foregå i nærmeste framtid.

Skiformannens innlegg i den første klubbavisa


Edvin Opøien hadde en hilsen fra Skiutvalget; skiløperne kom tidlig i gang med treninga på snø, - fra ca 20. oktober.
Formann i Friidrettsgruppa, Ingmar Vik-Moe oppfordret alle til å ta idrettsmerket.
Fotballformannen meddelte at Troll hadde 8 lag med i serie i Sør- Trøndelag Fotballkrets og at damelaget skulle delta i en eliteserie for de beste lagene i Trøndelag og Nord-Østerdal. Dessverre ble det ingen serieordning for oldboys og småpiker pga for få påmeldte lag.
Trimutvalget oppfordret folk til å bruke trimløypene og legge turen innom trimboksene. De informerte også om at det hadde vært arrangert voksen-trim hver tirsdagskveld i gymsalen på skolen; oppmøtet hadde vært bra på herresiden, mens det hadde vært heller skralt med damer.
Leder i O-gruppa, Kjell Stenbro, skrev at snømengdene skulle tilsi at det neppe ble orienterings-premiere før i slutten av mai. Og at en eller annen form for O-cup hadde streifet formannens tanker.

Fotballinfo, triminfo og festinfo på samme side i den første utgaven av klubbavisa. Jeg var ikke gammel nok til å få med meg "Rocky" på Trollheimsfestivalen, men fikk oppleve 2.dagsfest i Torshall med bandet "Rocky", der de spilte hiten sin "Hasj e' bæsj".

Det ble utlyst en navnekonkurranse.
I klubbavisas 2. utgave kan en lese: "Navnekonkurransen vi utlyste i nr.1 resulterte ikke i den helt store deltakelsen. Svært mange av forslagene var like og nesten samtlige hadde Troll-navnet med. Etter eliminasjonsmetoden ble redaksjonen stående ved TROLLPOSTEN som det beste. Etter loddtrekning gikk premien, en pokal fra NM-1979, til Ingmar Vik-Moe."

Det var nok en del rester fra Ski-NM i 1979.
I første utgaven er det et lite avsnitt med overskriften "Bør restopplaget av NM-avisen -79 makuleres eller?" Ved henvendelse til Rindal Sparebank, kunne du få de ulike nr. av avisen utlevert. Det ble utgitt en avis i 3 utgaver, det dreise seg om ca 37 000 aviser som ble distribuert gratis til alle husstandene i 10 av de nærmeste kommunene.
Jeg kan også huske at det ble spøkt om at rester av NM-lapskausen ble servert til sent på 80-tallet.

Det ble lagt opp til at klubbavisa skulle komme ut 4 ganger i året og målet var 8-12 sider. Redaksjonen skriver: "Skal tiltaket falle heldig ut over et lengre tidsrom må vi ha hjelp og bistand fra dere medlemmer." Trollposten ble mye tykkere enn 8 sider, siste utgave i desember 1987, var på hele 56 sider. Da ble Sportsklubben Troll og Rindal IL slått sammen til Idrettsklubben Rindals-Troll og navnet på klubbavisa ble Rindalstrolle'.

Siste utgave av Rindalstrolle' kom i 2000.

På siste side av den første utgaven av Trollposten, var det resultater fra Rindalsmesterskapet med "bare" 120 deltagere. Ett navn i klassen 5 år er korrigert, men ikke nok, det skal nok være Kjell Eriksen.

Det kommer nok flere klipp og bilder fra Trollposten her på Trollheimsporten framover. Trollpostens redaktør, Jon Sveen, ga de fleste av papirbildene til Harald Solvik, som digitaliserte bildene. Jeg har gjort et forsøk på å datere og systematisert bildene. Noen av disse har jeg tenkt å dele med dere her på porten etter hvert, med tillatelse fra Jon Sveen og Gunnar Bureid.

Her er bildet som fikk æren av å være på den aller første forsiden på Trollposten. Undertegnede står i første rekke av blomsterbarna som sto klare for å dele ut blomster til de slitne, nye verdensrekordholderne i juli 1979. Verdensrekorden ble satt før Trollposten kom ut, men denne verdensrekorden kan jeg komme tilbake til senere. De observante har også sett den innrammede plakaten med bilder fra verdensrekordforsøket i gangen mellom Attanova og bassenggarderobene i Rindalshuset.

Blomsterbarna fra venstre (med forbehold om feil): Eli Solvik, Trine Stene, Marit Granmo, Lene Bakken, Marit Grøseth, Kari Nergård, Hilde Landsem, Bente Bakken, Nils Bakken Anne Karin Opøien, Pål Tore Sveen, Gunvor Landsem, Inge Bakken, Tore Mogset og Brit Bakken.

Vi i Trollheimsporten skriver som Trollposten:

Støtt våre annonsører -

de støtter oss!

Annonse fra den første utgaven av Trollposten april 1981.
Annonser fra den første utgaven av Trollposten april 1981.
Powered by Labrador CMS