Rindal kommune:

4 mennesker står foran en gressplen ved en fontene
Fra venstre: Prosjektleder Håkon Fredriksen, kommunedirektør Mons Otnes, ordfører Mildrid Kattem Aune og økonomisjef Henning Andersen

– Mye godt vil komme til innbyggerne

Rindal kommune fikk innvilget to tilskudd på til sammen 3,1 mill. fra Husbanken

Publisert Sist oppdatert

Rindal kommune har gjennom prosjektet bygdevekst fått innvilget tilskudd til på kr 600.000,- gjennom utlysningen «boligtiltak i distriktene» fra Husbanken. Formålet med tilskudd til boligtiltak i distriktene er å øke tilgangen til boliger i distriktskommuner gjennom utvikling av nye samarbeidsformer og forsøk med nye boligkonsept og virkemidler.

Boligtiltak i distriktene

Husbanken fikk 40 søknader til utlysningen tilskudd til boligtiltak i distriktene. Rindal kommune var en av 14 kommuner som kom gjennom nåløyet og fikk tilskudd. Boligutvikling er en sentral del i utviklingsplana «Rindal inn i framtida», som ble vedtatt i 2022.

Ordfører Mildrid Kattem Aune sier at midlene skal brukes til å planlegge og utvikle nye boligkonsepter. Dette kan være boligmodeller som reduserer den økonomiske risikoen ved nybygging, og for eksempel gir mulighet til først å leie en bolig før den kjøpes.

– Dette henger godt sammen med det som tilbake til oss etter den store innbyggerundersøkelsen med bakgrunn for "Rindal inn i fremtiden", hvor mange yngre meldte tilbake at de ville ha muligheten til å flytte tilbake til Rindal uten å måtte bygge hus, forteller kommunedirektør Mons Otnes.

Gode tjenester for de eldre

Rindal kommune har også fått innvilget tilsagn på kr 2.530.000,- til velferdsteknologiske løsninger. Tilskuddet skal gå til å heve standarden på de tekniske løsningene og bidra til økt bruk av velferdsteknologi i helsesektoren.

Målet for Rindal kommune er å bruke teknologien for å skape trygghet innen eldreomsorgen. Økonomisjef Henning Andersen kaller dette "trygghetsskapende teknologi".

Et eksempel på dette er noe som kalles "roommate". Dette er en sensor som følger med på personen i rommet, denne sensoren kan for eksempel merke seg om noen har falt ut av senga og dermed sende en varsel. Personen kan da få hjelp i det problemet oppstår.

Noen andre eksempler er medisindispenser som gir deg den rette dosen med medisin når man skal ta den, og ikke har tilgang på store doser på kort tid.
Også dørstyring er trygghetsskapende teknologi, dette vil hjelpe pasienten med å finne det riktige rommet og finne sin egen seng.

– Det kommer mye godt til innbyggerne på bakgrunn av tilskuddene Rindal kommune har fått. Vi går inn i et samfunn hvor det blir flere personer tilgjenglig, og da må teknologien brukes til å skape trygghet.

– Samtidig trenger vi mennesker til å drive samfunnet framover, og da er det bra med tilskudd til boliger slik at de som vil bosette seg i Rindal har en plass å bo og et tilbud, sier økonomisjef Henning Andersen.

Ordfører Aune påpeker at dette vil også hjelpe mennesker og pasienter med å bli mer selvstendig og vil klare seg mer selv. Dette var altså en usedvanlig god kombinasjon av midler som kom inn til Rindal kommune.Powered by Labrador CMS