To kvinnelig ansatte i Eika Økonomi
Unn Inger Halgunset og Kaja Sjøthun Bråstad

Lokal tilvekst til Eika Økonomi i Rindal 

Unn Inger Halgunset valgte å komme tilbake til hjembygda etter endt utdanning

Publisert Sist oppdatert

Artig å komme tilbake til hjemkommunen

Unn Inger Halgunset er fra Rindal og ble tilsatt hos Eika Økonomi Nordvest på deltid mens hun studerte økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Molde.

- Det var veldig spennende og lærerikt å kunne arbeide under studiene, sier Unn Inger Halgunset. Det var fint å kunne få praksis og ikke bare sitte på skolebenken. 

- Og så var det artig å kunne komme tilbake å jobbe i hjemkommunen. Det er flott at det finnes jobber å komme tilbake til. Å kunne finne jobber i hjemkommunen sin etter utdanning er ingen selvfølge.

- Når hun nå ble tilsatt på heltid fra 1.januar i år var hun allerede kjent med folkene her, oppgavene og en del av kundene. Veldig positivt for oss, sier Kaja Sjøthun Bråstad, daglig leder i Eika Økonomi Nordvest.

Unn Inger Halgunset er i tillegg aktiv i lokalsamfunnet, og ble valgt inn i kommunestyret i Rindal etter valget høsten 2023.

Fusjonerte i 2022

Sunndal Økonomitjenester AS og Statera Økonomi AS fusjonerte til ett foretak i 2022, og Eika Økonomi Nordvest har i dag kontorer i Rindal, Surnadal, Sunndal og Eidsvåg. Under fusjoneringen kjøpte Rindal Sparebank og Sunndal Sparebank seg inn og eier i dag til sammen 64 prosent av aksjene i selskapet. 

- Litt av hensikten med fusjonen var å få et mer slagkraftig regnskapsfører-foretak. I den verden vi lever i dag har vi behov for mer spisskompetanse, men også bredere kompetanse for å løse de utfordringer og problemstillinger som måtte dukke opp, sier Kaja Sjøthun Bråstad. 

De ansatte i Eika Økonomi Nordvest, Rindal. Fra venstre Jan Bævre, Unn Inger Halgunset, Signe Anita Helgetun, Sigrun Haltli, Kaja Sjøthun Bråstad (daglig leder Eika Økonomi Nordvest), Laila Kristin Eidnes, Jarle Hamnes og Britt Furuhaug. (Victoria Sletvold var ikke tilstede da bildet ble tatt)
De ansatte i Eika Økonomi Nordvest, Rindal. Fra venstre Jan Bævre, Unn Inger Halgunset, Signe Anita Helgetun, Sigrun Haltli, Kaja Sjøthun Bråstad (daglig leder Eika Økonomi Nordvest), Laila Kristin Eidnes, Jarle Hamnes og Britt Furuhaug. (Victoria Sletvold var ikke tilstede da bildet ble tatt)

Regnskapsføring og rådgiving

- Innenfor digitalisering ligger vi godt an i løypa, men det er også noe med å kunne spille på kompetanse blant flere ansatte, og kunne ha kapasitet til å ta flere og større oppdrag, fortsetter Bråstad.

- Vi skal fortsatt fokusere mye på regnskapsføring slik vi tradisjonelt har gjort, med fokus på digitalisering og ta i bruk nye datasystemer, men også få til et selskap som kan drive mer rådgiving overfor kundene.

- Vi jobber nå i et spennende prosjekt sammen med Eika sentralt. Vi har mange forskjellige regnskapssystemer i porteføljen som vi bruker, men jobber sammen for å få til gode systemer både på rådgiving og regnskap.

Lokale kompetansearbeidsplasser

- Det er viktig å fremheve at vi har lokale kompetansearbeidsplasser, vi ansetter lokale, og vi skal være der kundene er. Vi ønsker å være til stede i lokalsamfunnet, sier Kaja Sjøthun Bråstad.

- Vi kan forhåpentligvis være en arbeidsgiver i lokalsamfunnet som kan bidra til tilflytting. Skal vi ha tilflytting må vi ha arbeidsplasser.

- Utdanningsløpet til Unn Inger er prima i forhold til bransjen vår. Hun har tatt alle fagene som skal til for å få autorisasjon. Alt som skal til nå er den nødvendige praksisen, som hun allerede er godt i gang med siden hun jobbet under studiene. 

- For oss er det viktig å ha tilstrekkelig med autoriserte regnskapsførere, avslutter Kaja Sjøthun Bråstad 

Powered by Labrador CMS