ANNONSE:

Fridom, rettferd, Guds fred og tilgjeving (Angie Fox)

Markering av kvinnenes internasjonale bønedag

Velkommen til markering av kvinnenes internasjonale bønedag på kyrkjelydshuset på Skei fredag. 4. mars kl. 18.00.

Kvinnenes internasjonale bønedag starta i USA i 1887, då kvinner frå ulike kyrkjesamfunn samla seg om ein felles bønedag. I dag blir bønedagen (World Day of Prayer) markert i meir enn 170 land og regionar. I Noreg starta slike samlingar i slutten av 1920-åra. Kollekten som vert samla inn, går til Bibelselskapet sitt bibelmisjonsarbeid. Bibelselskapet samarbeider med sine internasjonale kontaktar, for å finne kvinnerelaterte prosjekt i dei landa bønedagsprogrammet kjem frå.

I år har vi fokus på kvinner i England, Wales og Nord-Irland. Årets prosjekt støtter tiltak for å hindre vold i heimen, forbedre livssituasjonen til menneske som lever i fattigdom og støtte menneske med fysiske og psykiske utfordringar.

Og tema for kvelden er henta frå profeten Jeremia i Det gamle testamentet:
For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von.

Powered by Labrador CMS