Eldre mann og eldre dame går hånd i hånd
Illustrasjonsbilde

21. september er Alzheimerdagen

Publisert Sist oppdatert

Alzheimer er en av sykdommene som hører til under paraplyen demens. I dag er det ca 100 000 personer i Norge som har en form for demens og dette tallet vil trolig øke med årene. Hovedårsaken til at tallet er økende er at vi stadig lever lengre og dette er en sykdom som oftest rammer eldre. Til tross for dette var det i 2020 hele 1051 personer under 64 år i Norge rammet av demens.

Mange kan oppleve at man glemmer mer med årene, noe som kan være pga aldersbetingede endringer i hjernen. Dette trenger ikke nødvendigvis skyldes sykdom. Når vi blir eldre kan vi også oppleve at reaksjonene våre blir langsommere, men dette trenger ikke å være et tegn på svekket hukommelse.

Det kan være en uklar grense for hva som er normale, aldersbetingede forandringer i hjernen og demenssykdom. Dette kan betegnes som mild kognitiv svikt og det kan være en risikofaktor for utvikling av demens.

I Følge Nasjonalforeningen for folkehelse kan følgende være tidlig tegn på demens:

- Problemer med å utføre vanlige gjøremål, som f.eks. betale for varer i butikken, knytte skolissene, bruke tekniske hjelpemidler som PC og fjernkontroll.

- Språkproblemer. Dette kan gi seg utslag som svekket ordforståelse, vanskelig for å finne ord og huske navn på ting og personer.

- Oppmerksomhet og konsentrasjonsproblemer. Dette gjør at de er lette å distrahere og kan ha problemer med å følge en samtale.

- Vansker med å huske tid og sted, samt huske avtaler.

- Svekket dømmekraft.

- Hukommelsessvikt som påvirker både arbeidsevnen og evnen til å lære noe nytt.

- Vansker med abstrakt tenkning. Dette kan gjøre at vår evne til å tenke logisk svekkes og gjøre oss mindre fleksible. Enkelte kan få problemer med å forstå ironi.

- Humørforandringer i form av depresjon eller økt irritabilitet.

- Endringer i atferdsmønster, kan endre personlighet, bli apatisk eller isolere seg fra omgivelsene.

- Mindre initiativ og engasjement. Blir tiltaksløs og har vansker med å komme i gang med oppgaver eller aktiviteter.

Det vil være individuelt hvilke symptomer som kommer først, det vil derfor være en individuell utvikling av sykdommen for hver enkelt. Det er forventet 5-7 år levetid etter at sykdommen har brutt ut. Pr i dag finnes ingen kur for Demens, men det forskes mye på dette. Denne uka er det fokus på demens, og i den forbindelse vil de fleste husstander få besøk av en flott gjeng med frivillige, deriblant russen ved Surnadal videregående skole, med bøsser til innsamling av penger til forskning på demens.

Powered by Labrador CMS