ANNONSE:

Ragnhild Stavne Bolme, Aud Gunvor Helgetun og Bettina Røen Helgetun på stand for demensforeninga.
Ragnhild Stavne Bolme, Aud Gunvor Helgetun og Bettina Røen Helgetun på stand for demensforeninga.

Tusen takk fra Rindal demensforening

Etter å ha finregnet bøsser og det som kom inn på Vipps fikk vi inn hele 54 574 kr på demensaksjonen!

Vi vil rette en stor takk til alle som gav et bidrag, og til russen for innsatsen.

Styret i Rindal demensforening