Russen og elever fra 10. trinn er bøssebærere for Demensaksjonen i Surnadal.

Demens­­aksjonen 2022: Ta godt imot bøsse­bærerne!

Neste uke arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen Demensaksjonen. Surnadal demensforening og helselag, Rindal demensforening og Åsgard helselag oppfordrer alle i Surnadal om å støtte opp om arbeidet for å bekjempe demens når de kommer rundt med innsamlingsbøssene fra 19.-23. september. I Rindal er det facebookinnsamling, og representanter fro demensforeninga står med bøsser i Rindal sentrum fredag og lørdag.

Utfordring for samfunnet - tragedie for dem som rammes

Demens er en dødelig hjernesykdom som griper brutalt inn i hverdagen til den som selv har en demens og familien. Det kreves stor innsats i årene som kommer før vi kan stoppe eller bremse alzheimer og andre demenssykdommer.

Forsker for å finne behandling

Demensaksjonen gir deg mulighet til å støtte livsviktig forskning. Flere forskere ser det nå som sannsynlig at vi vil kunne knekke demenskoden. Vi ser fram til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens. Men for å komme dit, må det mer forskning til.

Det er denne forskningen Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn penger til gjennom Demensaksjonen. Med din gave kan dyktige forskere gjøre sitt ytterste for at færre får demens, og vi kan hjelpe dem som er rammet til å mestre hverdagen.

Gi ditt bidrag og vær med på å stoppe demens!

Hver krone teller!

Du kan også sende ditt bidrag direkte til konto 1644 08 46673. Du kan også gi på SMS. Send kodeordet SAMMEN til 2216 – da gi du 50 kroner til demensforskning.

Fakta:

· I dag har 100 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.

· På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.

· Demens er en dødelig hjernesykdom.

· Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.

· Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

· Demenslinjen er bemannet av sykepleiere med spesialkompetanse, som svarer på spørsmål om demens. Ring: 23 12 00 40

Mer informasjon om demensaksjonen lokalt:

I Surnadal blir det bøsseaksjon der russen, innsats for alle 10. trinn ved Surnadal ungdomsskole og frivillige vil gå med bøsser mandag, tirsdag og onsdag neste uke. De har også vippsnr: 709094

Bettina Røen Helgetun fra Rindal demensforening orienterte bøssebærerne om demensaksjonen fredag.

Ta vel i mot bøssebærerene😊

I Rindal er det startet en facebook-innsamling

Fredag ettermiddag og lørdag (23. og 24. september) vil Rindal demensforening stå med bøsser i Rindal sentrum.

Det er også mulig å gi på SMS 2216, kodeord: DEMENS (150 kr)

Om demensaksjonen

Den finnes ingen kur eller behandling for alzheimer og demens. Derfor arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen Demensaksjonen, hvor vi samler inn penger til forskning på alzheimer og andre demenssykdommer. Korona har vist hvor sårbare mennesker med demens er. Vi inviterer deg med på et krafttak for demensforskningen. Støtt forskningen! Bare forskning kan stoppe demens

Powered by Labrador CMS