Ordfører Margrethe Svinvik og Liv Botten, som er leder i Surnadal demensforening og helselag.

Surnadal - et demens­venning samfunn

Publisert Sist oppdatert

I 2015 inngikk Nasjonalforeningen for folkehelsen og Surnadal kommune en avtale om demensvennlig samfunn.

Et mer demensvennlig samfunn handler om å møte personer med demens på en god måte. Gjennom at flere i samfunnet kan litt mer om demens, blir det lettere å leve med sykdommen og resultatet er et vennligere samfunn for alle. Vi tar sikte på å tilrettelegge lokalmiljøet slik at også personer med demens lettere kan delta i vanlige hverdagsaktiviteter.

I dag lever over 100 000 nordmenn med en demenssykdom, og mange av disse bor fortsatt hjemme. Kampanjen for et demensvennlig samfunn går ut på å spre kunnskap blant ansatte i ulike yrkesgrupper som for eksempel i butikker, banker, apotek, transport osv. om hva demens er, og hvordan gi god service til personer med en demenssykdom. På den måten kan det bidra til at det blir lettere for disse personene å utføre vanlige hverdagsaktiviteter. Som for eksempel å handle, bruke offentlig transport, gå til frisøren, ta taxi, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter osv.

I 2015 ble det gjennomført et par kurs for næringsdrivende, men deretter stoppet det opp.

I fjor bestemte styret i Surnadal demensforening og helselag seg for å «børste støvet» av avtalen, og fikk satt ned en arbeidsgruppe som består av representanter fra demensforeninga, leder Liv Botten og sekretær Borghild Husby Kvande, fra kommunen Annett Ranes, fra næringslivet Heidi Meslo, fra pårørende Eva Øye Sande og fra transport/drosje Ingunn Almås.

Mandag kveld ble første kurs, som er på ca 1 time, avholdt på Surnadal sjukeheim. Her var kommunestyret invitert til kurs, kaffe og kaker. Demenskoordinator Heidrun Solstad var kursleder. Ca 10 personer møtte opp til kurset, som var meget vellykket.

Håpet er å kunne kurse flest mulig innen servicenæringene utover høsten.

Powered by Labrador CMS