Videoreportasje om modulvogntog og Surnadal Transport:

Video: John J. Storholt

– Vi skal opp og fram

1. april 2021 ble det åpnet for modulvogntog på 25,25 meter på norske fylkesveier. I denne videoreportasjen forteller daglig leder Atle Norli i Surnadal Transport og sjåfør Arild Andre Olsen blant annet om hva dette medfører.

Publisert Sist oppdatert

Daglig leder Atle Norli i Surnadal Transport forteller at det gikk overraskende raskt fra man tilsynelatende var langt unna å få kjøre modulvogntog på fylkesveg 65, til det var lov.

– Ja, vi søkte om å få prøvekjøre med modulvogntog for tre-fire år siden, og det ble blankt avvist. Men vi har jo kjørt med tømmervogntog på 24 meter, så vi har jo sett at det er fullt mulig å kjøre med lenger vogntog på denne strekninga, sier han.

Norli synes det er gledelig at inntil 77 prosent av fylkesvegnettet i Norge nå er åpnet for modulvogntog på 25,25 meter, og at dette er til stor hjelp for Surnadal Transport.

Han forteller imidlertid at det fortsatt er en jobb, som må gjøres, med tanke på å få åpnet enda mer.

– Problemet er at det er en del industriveier inn til fabrikker og varemottakere, der det ikke er åpnet for det. Så jobben framover blir å jobbe for å få åpnet der også, for det hjelper jo ikke om 77 prosent er åpnet hvis man mangler 100 meter på å komme dit man skal levere varene, sier Norli.

I april ble det bevilget rundt 65 millioner kroner til opprusting av 10 fylkesveier, som er viktige for tømmertransport. Av dette går 20 millioner, 10 av dem i 2021 og 10 i 2022, til Fylkesvei 65.

– Det betyr mye for oss. 65 millioner er ikke mye når man ser på behovet, for det er et etterslep på fylkesvegene, som vi har påpekt i mange år tidligere. Men alt hjelper, og det er kjempepositivt at det blir bevilget penger til dette, og spesielt nå, når modulvogntogene kommer, sier Norli.

Daglig leder i Surnadal Transport, Atle Norli.

Han tror ikke det vil føre til dramatisk mer slitasje på veiene selv om totalvekta på vogntogene nå økes fra 50 til 60 tonn:

– Man får flere akslinger, så vekta fordeler seg på en bedre måte. Så selv om totalvekta blir høyere skal det ikke få noen dramatiske konsekvenser.

Det er i dag to modulvogntog stasjonert i Surnadal. Norli forteller at Surnadal Transport har mål om å øke antallet modulvogntog jevnt og trutt de neste tre årene, men at det er lang leveringstid på biler, som følge av koronapandemien.

Den daglige lederen er klar på at Surnadal Transport har klare ambisjoner om å fortsette veksten de har hatt de siste årene.

Arild Andre Olsen er sjåfør av modulvogntoget og med i videoereportasjen. Han er ansatt hos Dalsegg Transport as i Surnadal. Dalsegg transport har i dag ett modulvogntog på 25,25 og ett på 24 m. Firmaet har i dag 13 vogntog og to lokale lastebiler for utkjøring av varer.

Transportøren er ikke bare en midt-norsk aktør, men har også forgreininger blant annet nedover Østlandet. Dette etter at de i mars i fjor var en del av en allianse, som gikk inn på eiersiden i Toten Transport.

– Vi ser behovet for å vokse ut av bygda, og har ganske ambisiøse, strategiske mål. Vi skal opp og fram. Kundene er avhengige av en transportør, som har forgreninger på forskjellige områder i Norge. Så vi er ikke i tvil om at vi er på rett vei, sier Norli, og legger til:

– Vi har ambisiøse mål, og ikke minst villige eiere. De gjør at vi kan være med på dette løpet, som er nødvendig for å styrke oss i konkurranse med blant annet utenlandske aktører.

Powered by Labrador CMS